Category overview

Government • 2015

State institutions with over 15 tenders worth 250 mil. CZK. in evaluated period.

92
buyers
64%
ø zIndex
152.1 mld.
tender volume in Kč

Top buyers ranking

Ranking of the first half of buyers (100 % = best)

# BUYER BUYER'S COMMENT zIndex
1. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 78%
2. Úřad vlády České republiky 77%
Státní pozemkový úřad 77%
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 77%
5. Centrum pro regionální rozvoj Čr 75%
Úřad práce České republiky 75%
7. Česká Národní Banka 74%
Česká agentura na podporu obchodu 74%
Česká školní inspekce 74%
10. Česká geologická služba 73%
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 73%
Správa železniční dopravní cesty 73%
Ministerstvo pro místní rozvoj 73%
Správa státních hmotných rezerv 73%
15. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 72%
Státní úřad inspekce práce 72%
17. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 70%
Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy 70%
Armádní Servisní 70%
Státní veterinární správa 70%
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 70%
22. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 69%
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 69%
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 69%
Ministerstvo životního prostředí 69%
Ministerstvo vnitra 69%
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 69%
28. Česká rozvojová agentura 68%
29. Státní ústav pro kontrolu léčiv 67%
Národní bezpečnostní úřad 67%
Vězeňská služba České republiky 67%
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 67%
Záchranný útvar Hzs Čr 67%
Technologická agentura Čr 67%
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 67%
36. Národní památkový ústav 66%
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 66%
Ministerstvo kultury 66%
Ústavní soud 66%
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 66%
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 66%
Česká Centrála Cestovního Ruchu 66%
43. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 65%
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 65%
45. Státní fond životního prostředí České republiky 64%
Český úřad zeměměřický a katastrální 64%
Ministerstvo zahraničních věcí 64%
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 64%
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 64%
Ministerstvo zemědělství 64%

Other buyers

List of buyers, who did not make it to the first half in alphabetical order.

< 64%
# BUYER BUYER'S COMMENT zIndex
51 - 92. Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest <64%
51 - 92. Centrum služeb pro silniční dopravu <64%
51 - 92. Česká republika - Kancelář Senátu <64%
51 - 92. Česká správa sociálního zabezpečení <64%
51 - 92. Český hydrometeorologický ústav <64%
51 - 92. Český statistický úřad <64%
51 - 92. Český telekomunikační úřad <64%
51 - 92. Energetický regulační úřad <64%
51 - 92. Fond dalšího vzdělávání <64%
51 - 92. Generální finanční ředitelství <64%
51 - 92. Generální ředitelství cel <64%
51 - 92. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy <64%
51 - 92. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje <64%
51 - 92. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje <64%
51 - 92. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje <64%
51 - 92. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje <64%
51 - 92. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <64%
51 - 92. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje <64%
51 - 92. Ministerstvo dopravy <64%
51 - 92. Ministerstvo financí <64%
51 - 92. Ministerstvo obrany <64%
51 - 92. Ministerstvo práce a sociálních věcí <64%
51 - 92. Ministerstvo průmyslu a obchodu <64%
51 - 92. Ministerstvo spravedlnosti <64%
51 - 92. Ministerstvo zdravotnictví <64%
51 - 92. Národní Divadlo <64%
51 - 92. Národní galerie <64%
51 - 92. Národní knihovna České republiky <64%
51 - 92. Národní Muzeum <64%
51 - 92. Národní technická knihovna <64%
51 - 92. Národní Technické Museum <64%
51 - 92. Nejvyšší kontrolní úřad <64%
51 - 92. Probační a mediační služba <64%
51 - 92. Ředitelství silnic a dálnic ČR <64%
51 - 92. Správa Národního parku České Švýcarsko <64%
51 - 92. Správa úložišť radioaktivních odpadů <64%
51 - 92. Státní fond dopravní infrastruktury <64%
51 - 92. Státní úřad pro jadernou bezpečnost <64%
51 - 92. Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze <64%
51 - 92. Státní zemědělský intervenční fond <64%
51 - 92. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže <64%
51 - 92. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra <64%