Government • 2015

Česká správa sociálního zabezpečení

IČO 00006963

Uncompetitive procedures are overused. Buyer profile has high number of errors.

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

zIndex comment

Dobrý den,
dovoluji si poskytnout vysvětlení k dílčím nepřesnostem Vašeho stanoviska (číslováno podle Vašich bodů)

2) Jak je uvedeno v předmluvě k samotnému hodnocení (často kladená otázka č.1 - http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ), hodnocení zindex nerozporuje zákonnost postupů zadavatele, ale jejich soulad s dobrou praxí. Je tedy například v pořádku nakupovat vše skrze zakázky malého rozsahu nebo na základě zákonných výjimek, nicméně za dobrou praxi to obecně považovat nelze. Hodnocené zadavatele jsme vyzvali, aby objasnili jak byla utracena částka jdoucí mimo veřejné zakázky (a proč o ni nemohlo být soutěženo) – takovéto objasnění bychom považovali za dostačující.

3.1) Absence metodiky výpočtu: U každého kritéria je ikona „i“ vedoucí přímo na jeho popis, v tomto konkrétním případě vedoucí sem: http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=kvalita_dat_ve_vestniku.

3.2) Nezveřejňování ceny: Jak praví název ukazatele, jedná se skutečně o uveřejňování ve Věstníku, nikoliv na profilu. Nejčastější příčiny tohoto typu chyby viz často kladené dotazy 5 a 6 (http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ). Za chybu Chyba je v považováno i neuveřejnění předpokládané hodnoty ve formuláři oznámení o zadání zakázky, které je metodikou uveřejnění ve Věstníku požadováno.

3.3) Neuveřejnění průběžného plnění na profilu: V souladu s vyhláškou 133/2012 Sb. je zadavatel povinnen v březnu každého roku zveřejnit na profilu výši plnění i u probíhajících zakázek.

3.4) Dostupnost údajů v přiložených dokumentech (tedy pouze v nestrukturované formě): Kontrolujeme data v strojovém rozhraní profilu (kde mají povinně být), nikoliv v přiložených dokumentech.

Chápeme, že některá pochybení se mohou jevit jako marginální, nicméně jsou reálná a znemožňují hlubší systematickou kontrolu. Proto jsou hodnocena negativně, byť sama o sobě nijak závažná nejsou. Zejména praxe zveřejňování na profilech je špatná napříč všemi zadavateli, berte prosíme naše hodnocení spíše jako zpětnou vazbu a impulz pro lepší budoucí zveřejňování.

4) Konzistentní jednání: Jedná se typicky o nesprávné provázání oznámení o zakázce s oznámení o zadání zakázky, případně jednoduše neinformování o zrušení zakázky. Jedná se např. o zakázku Obměna doménových řadičů, kde pod evidenčním číslem 212982 bylo ve Věstníku uveřejněno pouze oznámení o zakázce.
Dále viz odpověď k prvnímu bodu. Nepovažujeme takové jednání za odporující zákonu, vvysoká četnost takto rušených zakázek je dle našeho názoru pochybením zadavatele ve smyslu nedostatečné přípravy veřejných zakázek ve smyslu průzkumu trhu, nevhodné specifikace kvalifikačních kritérií či předmětu zakázky, vedoucí právě k nedostatku úplných a správných nabídek.

5) Omlouváme se, metodika je na stránkách už přes půl roku, jen byl dočasně nefunkční tento odkaz. Děkujeme za upozornění. Popsané chyby jsou nicméně platné. Např u první uvedené veřejné zakázky 347915 není uvedeno její evidenční číslo, nelze ji proto spolehlivě spárovat. To platí i pro všechny následujcí.

6) Počet nabídek - Zcela souhlasíme, že nutně nemusí být pochybení na straně zadavatele. Z toho důvodu má na stránce hodnocení možnost se k němu vyjádřit a u konkrétních případů uvést, proč je naše kvantitativní hodnocení nepřesné a v čem spočívají důvody nízké konkurence v jeho případě. Taková vysvětlení podporujeme – naše hodnocení měří všechny zadavatele stejně, pokud se nějaký ocitne v situaci, kterou nemohl objektivně ovlivnit – pak považujeme za vhodné toto krátce vysvětlit právě formou stanoviska pod kvantitativním hodnocením.

7) Využívání nástrojů podporujících soutěž - Rozumíme, jedná se toliko o problém dostupnosti dat – z údajů ve věstníku nelze odlišit lhůtu pro podání nabídek v užším řízení, proto nemůže být hodnocena. Za používání nadstanradních lhůt je jinak ČSSZ zindexem patřičně pozitivně ohodnocena. U dělení na části byla odhalena chyba, ještě před zveřejněním hodnocení byla opravena. Děkujeme za upozornění.

8) Hodnocení dodavatelů - Argument plně přijímáme, ukazatel není zpětnou vazbou, která by měla být zohledněnav rámci aplikace ZVZ (i když např. uveřejňování výsledků např. podle našeho názoru požadovat lze, s ohledem na ověřování splnění kvalifikačních kritérií), ale spíše auditu či prevence střetu zájmů.

9) Připomínka prověřena, zohledněna ještě před zveřejněním hodnocení. Děkujeme za upozornění a omlouváme se.

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

58%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
Poskytnutí služby pro zajištění provozu CVS
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
1
Ø2 in industry
Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb
Periferní vybavení
7
Ø3 in industry
Uzavření rámcové smlouvy na nákup PC a monitorů
Počítače
3
Ø3 in industry
Uzavření rámcové smlouvy na nákup aktivních prvků a rozšiřujících modulů
Servery
3
Ø2 in industry
Změna dosavadního způsobu licencování a podpory produktů IBM s návrhem na aplikaci programu ISLO
Programování balíkových produktů programového vybavení
1
Ø1 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

86%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
11 392,219,838
Atos It Solutions and Services, s.r.o.
14 331,708,540
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
3 247,639,957
Janus, spol. s r.o. v likvidaci
1 193,974,531
Dell Computer , spol. s r. o.
1 190,000,000
Other suppliers 88 1,286,847,007

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (16 from 0)
Nonprice competition 23% (10 from 43)
Division into lots 5% (2 from 43)
E-auction 0% (0 from 43)
Innovative procedure 0% ( from 43)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

65%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 2,650,493,559
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 3,719,733,124
Total 6,370,226,684

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

11%
average 61%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Poskytnutí služby pro zajištění provozu CVS
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 235,399,957
Změna dosavadního způsobu licencování a podpory produktů IBM s návrhem na aplikaci programu ISLO
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 108,500,004
Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb s IBM č. CHG044N
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
- 72,000,000
Rozšíření datového úložiště pro Projekt 159
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 59,051,688
Změna způsobu provozování ekonomického informačního systému EKIS a jeho rozšíření o evidenci údajů
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 49,192,960

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

58%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 9%
Cancelled contracts 21%
Average requirements modifications count 0.62

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

44%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 122)
Procedure type not published 0% (0 from 122)
Missing buyer ID 0% (0 from 122)
Missing call for tenders 12% (15 from 122)
Missing winning price 0% ( from 122)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 122)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

0%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 0% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.00 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

93%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 122)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 122)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 122)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 122)
Supplier bankruptcy 1% (1 from 122)
Supplier donating to political party 1% (1 from 122)
Supplier did not publish financial results on time 11% (13 from 122)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

100%
average 56%

Full disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.