Government • 2015

Ministerstvo vnitra

IČO 00007064

Buyer does not avoid following procurement law. Small number of firms does not recieve majority of contracts.

22.
ranking
69%
zIndex

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Dobrý den,

dovolím si okomentovat uvedené výsledky a připojit i reakce některých zadavatelů, kteří jsou součástí Ministerstva vnitra.

Z uvedených hodnocení je jednoznačně nejvíce neodpovídající skutečnosti hodnocení kvality dat na profilu zadavatele, kde se jednoznačně promítl přechod na nový profil, a to včetně kompletní migrace dat. Následkem této migrace je potom skutečnost, že SW nástroj, který provádí kontrolu dat v daném kritériuz není schopen spárovat data ve věstníku a na novém profilu zadavatele. Výsledky tohoto kritéria a současně také kritéria kvalita dat ve věstníku by z převážné části dle této prezentace znamenaly správní delikty, a k těm opravdu na Ministerstvu vnitra nedochází, což je potvrzeno závěry kontrol, které se skutečně zabývají jednotlivými veřejnými zakázkami.

Není asi také nejobjektivnější, že do hodnocení zasahují i skutečnosti, které zadavatel není schopen ovlivnit, jako například aktualizace dat dodavateli v obchodním rejstříku.

Samozřejmě jsou zde uvedeny i chyby, spíše formální, bez jakéhokoliv vlivu na otevřenost, diskriminaci a další zásady, ale nutno přiznat že jsou a vezmeme si z toho ponaučení, ale jak je uvedeno výše, bohužel zásadní hodnocení není postaveno na kvalitních datech a ve svém důsledku znevažuje práci jednotlivých lidí, což je potřeba si při takovémto hodnocení si uvědomit, že za tím jsou lidé, kteří mohli udělat vše v souladu s právem a přes to je zde naznačováno, že nepostupovali dobře.

V příloze jsou uvedeny některé skutečnosti, které potvrzují uvedené konstatování.

Stanislav Loskot

ředitel OVZ MV

zIndex comment

Vážený pane Loskote,
níže poznámky k Vaší reakci - kterou považuji za přínosnou, nicméně v některých dílčích bodech nepřesnou.

1) Kvalita dat ve Věstníku
1a) Nezveřejnění oznámení o zakázce: Příkladmo pod prvním uvedeným evidenčním číslem 213718 bylo uveřejněno pouze oznámení o zadání zakázky. Vámi uvedené oznámení k němu nelze spolehlivě spárovat. Dále viz často kladené dotazy bod 5 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq
1b) Nezveřejnění předpokládané ceny: Odkazované stanovisko je vztaženo na uvedení ceny v Oznámení o zakázce (mimochodem, sám jsem autorem výzkumu dokazujícího, že neuvedení ceny snižuje dosaženou cenu). V Oznámení o zadání zakázky se nicméně předpokládaná hodnota uvádět má, tam již je přirozeně otázka obchodní taktiky bezpředmětná.

2) Kvalita dat na profilu zadavatele - tady konstatuji dílčí rozpor uvedeného s seznamem platných profilů ve Věstníku veřejných zakázek, kde pod IČ Ministerstva vnira je vedeno (v rozporu se zákonem) 6 platných profilů včetně údajně zrušeného Softenderu nebo tržiště VortalGov. K profilu uveřejněnému 30.3.2015 konstatuji, že hodnocení vychází z dat stažených k 22.2.2015, a reflektuje tedy tehdejší stav profilů. Je tedy možné, že zadavatel některé nedostatky již opravil, to bude však zohledněno až v hodnocení příští rok.

K rozporovaným chybám:
a)Posílení Adobe LiveCycle - SW, Posílení Adobe LiveCycle - HW, Nákup pyrotechnického robota, Praha 5, Zbraslav, areál MV ČR Baně - rekonstrukce kuchyně a vestavba kantýny - vše je vypsáno jako Otevřené, v oznámení o zadání je ale uvedeno jednací řízení s uveřejněním.
b) Praha 1, Kapucínská 2, Praha 5 - Zbraslav, El. Přemyslovny 1259 - výměna oken "Barbora" - stavební opravy - Viz často kladené dotazy bod 6. nebylo identifikováno jako ZPŘ, to má být vypsáno jako Otevřené s poznámkou v sekci VI.2
c) II. etapa budování Geografické informačního systému PČR - Viz často kladené dotazy bod 5, zveřejněno pod dvěma různými evidenčními čísly. atp...

3) Vysvětlení nákupu nákladních automobilů v JŘBU považuji za uspokojivé, zejména vzhledem k oslovení více dotčených uchazečů, což v JŘBU není úplně typické.

4) Chybějící důvody pro JŘBU - Byť je vyplnění přílohy d1 pro jřbu povinné, neklasifikujeme jej jako chybu a nesnižujeme hodnocení. Pouze tento fakt uvádíme. Neztotožňujeme se však se stanoviskem, že splnění zákonných podmínek pro vypsání JŘBU automaticky znamená, že použití JŘBU je ekonomicky vhodné. Opět – nekonstatujeme rozpor se zákonem, ale s dobrou praxí.

5) zobrazení rozhodnutí ÚOHS bylo předěláno, aby vyznívalo jednoznačněji. Děkujeme za připomínku.

6) K rozporovanému zhodenocení rozhodnutí ÚOHS:
Citujeme přímo z odůvodnění ÚOHS: "Je tedy zjevné, že jednání zadavatele mohlo mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky." usuzujeme, že se jednalo o závažné pochybení.

K vyjádřeným protiargumentům:
-ÚOHS stejně nemůže uchazeče vyloučit, to vždy musí udělat zadavatel, proto to ÚOHS neudělal
-pokuty se v takových situacích vůbec neudělují, protože nápravným opatřením je zrušení úkonu podle §118; pokuty se udělují jen za správní delikty a ve většině z nich by musel nejdřív zadavatel uzavřít smlouvu (§120)
-ohledně komentáře k dalšímu vývoji senzáváme, že se kauzy týká jen nepřímo a nijak nezpochybňuje fakt původního pochybení

v případě dalších připomínek se na mě neváhejte obrátit
za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

72%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
Provozování informačního systému datových schránek
Informační systémy
1
Ø1 in industry
Pořizování licencí k produktům Microsoft
Dodávka programového vybavení
6
Ø1 in industry
Poskytování datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy - KIVS
Telekomunikační služby
1
Ø2 in industry
Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému Pegas
Bezdrátové telekomunikační systémy
1
Ø2 in industry
Zajištění potřeb softwarové podpory pro produkty Microsoft
Dodávka programového vybavení
8
Ø1 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

92%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Česká pošta, s.p.
5 2,180,900,650
Autocont Cz a.s.
9 1,010,632,331
Softwareone Czech Republic s.r.o.
1 920,000,000
T-mobile Czech Republic a.s.
1 920,000,000
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
0 920,000,000
Other suppliers 556 10,541,294,015

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

84%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (104 from 0)
Nonprice competition 27% (87 from 321)
Division into lots 52% (167 from 321)
E-auction 17% (55 from 321)
Innovative procedure 0% ( from 321)