Government • 2015

Technologická agentura Čr

IČO 72050365

Buyer does not avoid following procurement law. The competition for contracts is low.

29.
ranking
67%
zIndex

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Technologická agentra ČR zadává veřejné zakázky zejména v rámci Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, který  byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54. a to dle zákona č. 130/2002 Sb. Většina těchto zakázek může být zadána s použitím výjimky dle  § 18 odst. 1 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ"), neboť zadavatel není jediným uživatelem výsledků výsledků výzkumu a vývoje. Tento postup potvrdil ve svém rozhodnutí i ÚOHS. Přesto TA ČR  za účelem transparentního přístupu analogicky podle ZVZ postupuje. Nejde však o klasické zadávání veřejných zakázek, ale procesní využití ZVZ za účelem poskytnutí dotace v souladu s § 9 zákona č. 130/2002 Sb., kde nelze hradit cenu veřejné zakázky, ale pouze způsobilé náklady konkrétního projektu. Účel a zadání veřejných prostředků je tak podřízeno zejména zákonu č. 130/2002 Sb. včetně kontroly plnění a opatřeních souvisejících s případným porušením rozpočtové kázně. Jak již bylo řečeno, přesto se TA ČR z procesních pravidel dle ZVZ nechce vymanit, naopak se je snaží plně v rámci zákonných možností aplikovat, nicméně některé generální interpretace Zindexu mohou působit na uživatele nejasně nebo navodit dojem, že se TA ČR chová netransparentně, navíc toto zpracování dat obsahuje řadu věcných chyb.

zIndex comment

Uvedené stanovisko považujeme za uspokojivě vysvětlující některé dílčí nedostatky - typicky nízké počty nabídek nebo zakázky bez výsledku mohou být výsledkem odlišných postupů při soutěžení VaV a porovnatelnost TAČR s ostatními zadavateli je v tomto spíše slabší.

To však to pro otázku kvality dat ve Věstníku a na profilu. Když už se TAČR rozhodnul dobrovolně postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, měl by tak činit beze zbytku, nikoliv si pouze vybírat dílčí ustanovení. V případě, že zde byly identifikovány chyby v hodnocení, budeme rádi za upřesnění - předtím však doporučují prostudovat často kladené dotazy ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ), většina "chyb" konstatovaných zadavateli chybami reálně není.

Konečně si dovolím poznámku, že TAČR zIndexem není nijak znevýhodněn - např. v případě ukazatele "Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech" získává maximální hodnocení zřejmě díky tomu, že soutěží i o jiné výdaje než nákupy zboží a služeb. Pro ostatní zadavatele je hodnocení 100 prakticky nemožné dosáhnout.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

24%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
INKA - Inovační kapacity 2014+ Etapa I., jednací řízení
Návrh jiných než stavebních projektů
1
Ø2 in industry
INKA - Inovační kapacity 2014+ Etapa I., jednací řízení
Návrh jiných než stavebních projektů
1
Ø2 in industry
Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření v České republice
Výzkum a experimentální vývoj
1
Ø2 in industry
Výzkum ozáření obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace
Výzkum a experimentální vývoj
1
Ø2 in industry
Emergentní polutanty ve složkách životního prostředí
Výzkum a experimentální vývoj
3
Ø2 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

74%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Berman Group s.r.o.
3 56,738,000
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
4 33,001,016
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
5 23,832,995
Masarykova univerzita
4 16,861,398
Ažd Praha s.r.o.
1 9,197,000
Other suppliers 30 62,019,725

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

66%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (0 from 0)
Nonprice competition 100% (13 from 13)
Division into lots 0% (0 from 13)
E-auction 0% (0 from 13)
Innovative procedure 0% ( from 13)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

100%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 262,488,071
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 0
Total 262,488,071

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

97%
average 61%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
Not disclosed
- 2,132,694

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

48%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 24%
Cancelled contracts 25%
Average requirements modifications count 0.03

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

37%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 48)
Procedure type not published 0% (0 from 48)
Missing buyer ID 0% (0 from 48)
Missing call for tenders 0% (0 from 48)
Missing winning price 0% ( from 48)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 48)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

12%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 20% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.68 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

93%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 48)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 48)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 48)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 48)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 48)
Supplier donating to political party 0% (0 from 48)
Supplier did not publish financial results on time 10% (5 from 48)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

100%
average 56%

Full disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.