Government • 2015

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČO 75151481

Data on buyer profile have relatively good quality. Lot of money goes into historical contracts and unregulated purchases.

22.
ranking
69%
zIndex

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

 

S výsledky hodnocení veřejných zakázek zIndex se nelze ztotožnit, neboť předložené výsledky obsahují zjevné nesrovnalosti. Níže jsou uvedeny pouze některé příklady, neboť stanovený termín k vyjádření do 11.6.2015 neposkytuje zadavateli prostor  pro detailnější vyjádření, dohledávání dat, která by vedla k nápravě nepřesných zjištění.  Jako oporu pro výše uvedené tvrzení lze úvést několik příkladů.

1)část "SOUTĚŽNÍ ŘÍZENÍ"

VZ - Instalace systému LATIS SQL - neuveden důvod pro JŘBU.  Důvod pro JŘBU je uveden v Oznámení o zadání zakázky oddíl VI.2, viz Věstník veřejných zakázek,  č.zakázky 371608

VZ - KKC Benešov-vícepráce - nevuden důvod pro JŘBU. Důvod pro JŘBU vyplývá ze samotného názvu zakázky a  současně je uveden v Oznámení o zadání zakázky oddíl VI.2, viz Věstník veřejnch zakázek č. zakázky 375675. Totéž se týká VZ Rekonstrukce elektroinstalace P ČR Kladno-vícepráce (Věstník veřejných zakázek, č. zakázky  485142), VZ - KKC Březnice-vícepráce (Věstník veřejných zakázek - č. zakázky  375674)

2) Kvalita dat ve věstníku

Tato data jsou velmi zavádějící, nepřesná a neodpovídají skutečnosti. Podrobnější údaje "viz zdrojová data" vypovídají o tom, že jsou zde k jedné zakázce spojeny údaje z několika zakázek. Např. VZ Stavební práce-Kontaktnía koordinační centra II. v objektu P ČR-chybné číslo dodavatele - viz zdrojová data =VZ Vypracování projektové dokumentace stavby-P1000-stavební a interiérové úpravy objektu pro vybudování recepce a zázemí na Krajském řediterlství Střed. kraje- dodavatel PP-servis Plzeň s.r.o., zjednodušené podlimitní řízení, cena 80 466,-; VZ Dodávka switchů pro KŘ je uveden dodavatel HOSS a.s., přičemž správně je  dodavatel COMPOS DISTRIBUTION s.r.o., což je zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  v Oznámení o zadání veřejné zakázky; Kontaktní a koordinační centra II. v objektech KŘP Středočeského kraje-Březnice, Příbram, DI Kolín, DO NOvá Ves - nezveřejnění oznámení o zakázce, uvedeno 4x,  přičemž Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno 07.05.2012, atd.

- nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny v 5 případech. Např. VZ KKC Březnice - více práce - v Oznámení o zadání zakázky je konečná cena uvedena.

Současně je zde uvedeno, že 9 případech není zveřejněno ve VVZ Oznámení o zakázce. Tento výsledek je nekorektní, neboť se týká zadávacích řízení zjednodušeným podlimitním řízením. Zjednodušené podlimitní řízení se zahajuje výzvou k podání nabídky, nikoliv Oznámením o veřejné zakázce ve VVZ, tak jako např. u otevřeného řízení.

 

3) Kvalita dat na profilu

V detailu lze zjistit, že jsou zde uvedeny tři profily zadavatele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515389

https://www.tendermarket.cz/Z00000300.profil

https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-stredoceskeho-kraje

Tato data lze rovněž považovat za nekorektní,  neboť ve sledovaném období od 1.1.2012-31.12.2014 ve Věstníku veřejných zakázek byl uveřejněn nový profil zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_34.html

 

ID Formuláře: 537233 <br/> Evidenční číslo profilu zadavatele: 498771 <br/> Evidenční číslo formuláře: 7452010098771 <br/> Datum uveřejnění ve VVZ: 07.10.2014

 

Závěrem lze doplnit, že  pravdivost výsledků a jejich vypovídací hodnota je závislá na korektních vstupních datech.

 

Mgr. Danica Kafková

 

zIndex comment

Dobrý den, dovolím si tvrdit, že uvedená pochybení existují, tedy hodnocení je věcně správné. 1) Důvod JŘBU je podle metodiky uveřejňování ve Věstníku povinně uváděn v příloze D1, což v případě těchto zakázek nenastalo. Nicméně se z našeho pohledu jedná o drobné pochybení, a není hodnoceno negativně - ukazatel Soutěžní řízení hodnotí jen prostý objem jřbu, neuvedení důvodu nijak nepenaluzuje.

2) připomínky byly vypořádány emailem, v principu konstatujeme že uvedené údaje skutečně nebyly a nejsou ve Věstníku dostupné. Zjednodušená podlimitní řízení nejsou korektně identifikována - viz často kladené dotazy bod 6 ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq ).

3) Kvalita dat na profilu - Máte pravdu, s ohledem na korektnost se díváme i na historické profily v daném období (viz metodika pro tento ukazatel: http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=kvalita_dat_na_profilu ). Kontrolována a hodnocena byla data především na novém profilu, tady má naše aplikace při četných změnách problémy profily jen správně zobrazit - na opravě pracujeme. Hodnocení se v tomto nicméně vztahuje na profil nový.

za tým zIndex.cz Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

73%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
Snížení energetické náročnosti objektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Praha 5 - Zbraslav
Opravy a modernizace budov
17
Ø5 in industry
Snížení energetické náročnosti objektu Policie ČR - Územního odboru Kladno
Opravy a modernizace budov
23
Ø5 in industry
Rekonstrukce elektroinstalace ÚO PČR Kladno
Stavební práce pro elektrické vedení
4
Ø5 in industry
Opravy, údržba, kalibrace přístrojů Dräger alcotest.
Opravy a údržba měřících přístrojů
1
Ø1 in industry
Dodávka switchů pro KŘ
Síťová zařízení
2
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

80%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 17,940,437
Hoss a.s.
6 9,603,906
Id Stavby group s.r.o.
1 5,720,142
Nika, s.r.o.
3 3,930,474
Av Media, a.s.
2 3,765,100
Other suppliers 29 31,667,916

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (3 from 0)
Nonprice competition 0% (0 from 3)
Division into lots 33% (1 from 3)
E-auction 0% (0 from 3)
Innovative procedure 0% ( from 3)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

27%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 75,266,693
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 977,846,958
Total 1,053,113,652

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

64%
average 61%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Opravy, údržba, kalibrace přístrojů Dräger alcotest.
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 2,349,502
Komunikační infrastruktura veřejné správy - poskytování služeb elektronických komunikací
Jediný dodavatel (právní důvody), Krajní naléhavost
- 2,075,207
Instalace systému LATIS SQL
Not disclosed
- 1,782,400
Nákup ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1222 včetně nástavby
Předchozí zakázka bez nabídek
- 1,183,333
KKC II. - PČR DI Kolín - stavební úpravy pro KKC - vícepráce
Dodatečné práce
- 279,441

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

58%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 56%
Cancelled contracts 0%
Average requirements modifications count 0.50

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

61%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 42)
Procedure type not published 0% (0 from 42)
Missing buyer ID 0% (0 from 42)
Missing call for tenders 17% (7 from 42)
Missing winning price 0% ( from 42)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 42)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

80%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 87% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.31 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

81%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 42)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 2% (1 from 42)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 42)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 42)
Supplier bankruptcy 7% (3 from 42)
Supplier donating to political party 0% (0 from 42)
Supplier did not publish financial results on time 21% (9 from 42)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

50%
average 56%

Conditional disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.