Government • 2015

Ministerstvo zemědělství

IČO 00020478

Large volume of money is spent without open competition. Purchases are made in legal regime, there is no tendency to portion contracts.

45.
ranking
64%
zIndex

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Vyjádření Ministerstva zemědělství k hodnocení zIndex

 

Dobrý den,

 

děkujeme za možnost reakce na předběžné hodnocení zIndex. Níže uvádíme vyjádření Ministerstva zemědělství (MZe) zejména ke čtyřem oblastem, kde MZe dosáhlo nižšího bodového zisku, než je průměr ostatních zadavatelů.

 

Kvalita dat na věstníku a profilu zadavatele

 

-       MZe si je vědomo nedostatků v kvalitě uveřejňovaných dat zejména na věstníku u starších zakázek. S nástupem nového ministra byl zcela nově vybudován Odbor pro veřejné zakázky a byla stanovená nová pravidla pro uveřejňování a kontrolu kvality dat na profilu zadavatele i na věstníku. MZe má za to, že u aktuálních zakázek jsou již všechna data na věstníku i na profilu v pořádku. V rámci možností dochází k postupné nápravě dat i u historických zakázek.

 

-       V průběhu hodnoceného období došlo k oddělení agendy pozemkových úřadů od ministerstva a vzniku Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Řada zakázek, u kterých jsou evidovány problémy, jsou právě zakázky SPÚ, které si nyní spravuje sám jako samostatná instituce. Část nesrovnalostí velmi pravděpodobně souvisí i s migrací zakázek SPÚ na jeho vlastní profil zadavatele, kde byly započaté zakázky dokončeny.

 

-       U řady zakázek je jako nedostatek uváděno „nezveřejnění oznámení o zakázce“. MZe má za to, že oznámením o zakázce se veřejná zakázky zahajuje. Není jasné, jak může být zakázky evidována na věstníku, aniž by nebylo uveřejněno oznámení o zakázce. Tato nesrovnalost nám nedává smysl.

 

-       Další problém s metodikou hodnocení spatřuje MZe v tom, že z Index patrně vychází pouze z údajů z elektronického tržiště Gemin jako profilu zadavatele. MZe mělo ale v hodnoceném období standardní profil zadavatele na portálu eAgri, na konci roku 2014 proběhla migrace na nový profil zadavatele, který je elektronický nástroj EZAK. Odkaz na profil zadavatele je uveden jak na věstníku, tak i na portálu eAgri. Vysoká míra nesouladu profilu zadavatele s věstníkem je dle MZe způsobena právě touto chybou v hodnocení.

 

Soutěžní řízení

 

-       Vysoký podíl jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU) zejména v oblasti ICT je důsledkem potřeby reagovat na problémy, které se v souvislosti s ICT zakázkami na MZe vyskytovali v minulých obdobích. MZe s nástupem nového vedení přistoupilo k přesoutěžení klíčových ICT kontraktů v otevřených řízeních. Jedná se o velké a komplikované veřejné zakázky, kde délka zadávacích řízení výrazně přesahuje standardní doby u jednodušších zakázek. V takové situaci je potřeba vyřešit přechodná období do doby, než bude nový dodavatel vybrán na základě otevřené soutěže.

 

-       MZe zároveň využívá JŘBU jako příležitost k jednání a konfrontaci stávajících dodavatelů s podmínkami probíhajících soutěží. Tímto způsobem dosáhlo MZe v oblasti ICT značných úspor.

 

-       Část ICT zakázek bylo MZe nuceno zadat v JŘBU v objektivní krajní nouzi v souvislosti s vývojem veřejných zakázek v rámci projektu KIVS centrálně zadávaných Ministerstvem vnitra.

 

-       Značnou část veřejných zakázek zadávaných v JŘBU tvoří také zakázky zadávané konkrétnímu dodavateli z důvodu technické výjimečnosti, přičemž se jedná o resortní organizace MZe, které na základě těchto zakázek plní úkoly související s jejich zřízením (typicky veřejné výzkumné instituce). MZe v současné době prověřuje existenci vztahu „in-house“ u těchto organizací.

 

-       Značná část uvedených JŘBU opět souvisí se zakázkami SPÚ a potřebou víceprací u komplexních pozemkových úprav.

 

Konzistentní jednání

 

-       Vysoký počet vypsaných zakázek bez výsledku připisuje MZe výše uvedenému oddělení SPÚ a migrací velké části jeho zakázek na vlastní profil SPÚ. Máme za to, že velká část těchto zakázek byla dokončena na novém profilu SPÚ.

 

Pochybení dle ÚOHS

 

-       MZe si je vědomo problémů, které se u některých historických zakázek z období před nástupem současného ministra objevily, a na které poukázal i ÚOHS. MZe se z těchto pochybení snaží poučit a upravit své postupy tak, aby byly v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS. MZe zároveň přistoupilo k přehodnocení způsobu a rozsahu využívání služeb externích administrátorů, čímž došlo k zefektivnění kontroly a řízení zadávání veřejných zakázek na ministerstvu.

 

 

 

V Praze dne 11. 6. 2015                                                      

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jiří Šimon

                                                                                            ředitel Odboru pro veřejné zakázky

 

zIndex comment

Vážený pane Šimone,
rád bych poděkoval za Vaše stanovisko na webu zIndex.cz a zareagoval na některé jeho body. Vaše reakce je veřejná a je vaším právem v ní mít libovolné stanovisko, přesto bych rád některé části hodnocení vyjasnil upozornil na některé faktické nepřesnosti.

"nezveřejnění oznámení o zakázce" - evidujeme tam, kde je ve Věstníku oznámení o zadání zakázky, a však zakázka pod stejným evidenčním číslem v něm není vypsána (samozřejmě mimo jřbu, zpř apod). Dále viz http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=kvalita_dat_ve_vestniku

změny profilů - zindex hodnotí chyby na všech aktuálně nahlášených profilech, při dohledávání zakázek se pak dívá i na historické profily (jsou-li nadále funkční). Uvedená migrace by tedy neměla výsledky znehodnotit ( dále viz http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=uverejnovani_na_profilu_zadavatele )

konzistentní jednání - hodnocení vychází čistě z dat ve Věstníku veřejných zakázek. Migrace profilu nicméně mohla způsobit nekonzistenci evidenčních čísel vz (viz výše), je-li do věstníku uveřejňováno z profilu.

zbylé části Vašeho vyjádření jsou zcela v souladu s tím jak jsme si onen "comply or explain" přístup představovali, díky za ně.

v případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit
s pozdravem
Jiří Skuhrovec
tým zIndex.cz

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

67%
average 61%

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

84%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
O2 Czech Republic a.s.
11 754,344,061
Ats-telcom Praha a.s.
3 414,765,333
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
2 280,000,000
Strabag a.s.
29 124,849,239
Proles s.r.o.
17 101,097,646
Other suppliers 471 1,548,464,227

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (21 from 0)
Nonprice competition 63% (44 from 70)
Division into lots 26% (18 from 70)
E-auction 0% (0 from 70)
Innovative procedure 0% ( from 70)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

79%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 3,250,042,184
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 1,928,560,447
Total 5,178,602,632

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

36%
average 61%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ ICT INFRASTRUKTURY
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody), Krajní naléhavost
- 190,000,000
Služby ICT provozu – přechodné období
Krajní naléhavost
- 128,951,164
Provoz e-Agri a související aplikační infrastruktury – přechodné období
Krajní naléhavost
- 109,160,828
Zajištění služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy s Telefónica Czech Republic, a.s. 2012-2013
Krajní naléhavost
- 44,879,019
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ICT
Not disclosed
- 43,160,040