Government • 2015

Český telekomunikační úřad

IČO 70106975

Uncompetitive procedures are overused. The competition for contracts is low.

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Uváděné údaje jsou v některých případech značně zavádějící, přičemž není zřejmé, z jakých zdrojů jsou podklady čerpány. Současně není zřejmý princip hodnocení v některých částech prezentace, tj. ani jakým způsobem bylo učiněno celkové vyhodnocení, neboť avizovaný odkaz "Často kladené dotazy" je nefunkční (viz příloha), tedy pro zadavatele a pravděpodobně i širokou veřejnost není dostupný zdroj informací, vysvětlující např. principy hodnocení tak, aby zadavatele mohl získat zpětnou vazbu pro případné zlepšení do budoucnosti.

V případě části "Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech" je uvedeno, že pouze 5 % nákupů bylo v případě ČTÚ realizováno formou veřejné zakázky, přičemž tento podíl vychází z hodnot 106.265.840 Kč (objem realizovaných veřejných zakázek) a 2.276.285.518 Kč (celkový objem). Je přitom zcela zjevné, že ČTÚ nerealizoval v období let 2012-2014 nákupy v uvedeném objemu, neboť tato částka zhruba odpovídá částce celkových rozpočtových výdajů ČTÚ za uvedené období, což však zcela zřejmě ani zdaleka neodpovídá částce vynaložené za "nákupy". Skutečný objem nákupů v období let 2012-2014 činí v případě ČTÚ částku 581.740.000 Kč, tj. zhruba 4x méně, než je uvedeno a zohledněno v předmětném hodnocení!!!

V případě části "Kvalita dat na profilu" jsou mezi chyby řazeny případy, kdy se nejedná o povinně uveřejňovaná data, která nadto vyplývají ze samostatných dokumentů uveřejňovaných na profilu zadavatele.

V případě části "Soutěžní řízení" není zřejmé, jak je tato posuzována, pravděpodobně se vztahuje pouze na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky a nezohledňuje veřejné zakázky zadávané zcela transparentně např. prostřednictvím elektronického tržiště v rámci otevřených výzev. V případě některých veřejných zakázek realizovaných v rámci JŘBÚ je uváděno, že není uveden důvod použití, tato informace je však v souladu se ZVZ uváděna v písemných zprávách zadavatele uveřejněných na profilu zadavatele.

V části "Kvalita dat ve věstníku" je v rámci zdrojových dat uvedeno u 4 veřejných zakázek uvedeno, že je chybné IČO dodavatele, přičemž použitý ve Věstníku standardizovaný formulář pro uveřejnění neobsahuje kolonku IČO dodavatele, nelze v tomto tedy spatřovat chybu zadavatele!!! U 3 veřejných zakázek je uvedena jako chyba neuveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny bez toho, že by bylo zohledněno to, že v daném případě toto nebylo v daných případech relevantní.

V části "Konzistentní jednání" není zřejmé, co je hodnoceno, zda je negativem např. zrušení zakázky, což je v mnoha případech mimo vůli zadavatele.

V části "Hodnocení dodavatelů" je jako negativní u zadavatele hodnoceno nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku, čímž je pravděpodobně myšleno uveřejňování např. vlastních účetních závěrek ze strany dodavatelů, není ale zřejmé, jak by toto mohl zadavatele ovlivnit a proč má být negativně hodnocen?!

Výše uvedené tak z pohledu ČTÚ do značné míry znehodnocuje (jistě dobře míněný úmysl zpracovatele), neboť jsou uváděny zcela zavádějící a nepravdivé informace, které mají pravděpodobně značný vliv na celkové hodnocení. Doporučujeme tak materiál před jeho případným uveřejněním korigovat tak, aby odpovídal skutečnosti, resp. nedocházelo k negativnímu hodnocení zadavatele v případech, kdy je takový údaj či skutečnost mimo sféru vlivu zadavatele, příp. je hodnoceno něco, co není právní povinností zadavatele. 

  

 

 

zIndex comment

Vážený pane Kroji,
pokažený odkaz na často kladené dotazy (potažmo metodiku) nás mrzí - musel být nějak dezinterpretován Vaším mailovým klientem. Na každý pád, správný odkaz je zde : http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq , věřím že objasní Vaše otázky ohledně zdrojů dat a metodiky výpočtu. Stránky dokumentace normálně běží, a jsou hojně odkazovány z webu zindex.cz (mimochodem - i z kulatého i-čka u každého jednotlivého ukazatele vede odkaz na konkrétní metodiku jeho výpočtu).

K dalším otázkám se pro přehlednost vyjadřuji níže. Značná část odpovědí ale právě plyne z metodiky na uvedeném odkazu. Pokud něco nadále nebude jasné, neváhejte se na mě obrátit. S konkrétními dotazy

1) Podíl zakázek na celkových nákupech: Bylo vycházeno z Vašich účetních závěrek - nechám kolegu prověřit, zda tam není nějaká chyba - pokud ano, samozřejmě ji opravíme.

2) Kvalita dat na profilu: Všechna požadovaná data jsou povinně uveřejňována podle vyhlášky 133/2012 Sb, resp. její přílohy 5.

3) Soutěžní řízení: Informace o důvodu jřbu se povinně zveřejňuje v příloze D1. Nicméně za neuvedení důvodu žádné body nestrháváme.

4) Kvalita dat ve věstníku - může být uvedeno ičo dodavatele? Formulář ve věstníku (resp. jeho příloha) kolonku ičo dodavatele obsahuje a vždy obsahoval. mimochodem jste ho vy sami správně vyplnili např. zde http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/404302

5) Konzistentní jednání : pokud taková situace nastala, lze ji objasnit přímo zde na webu, takový postup vyloženě doporučujeme (nikdo netvrdí, že naše čísla podchytí všechno). Avšak např podání jedné nabídky za důvod na straně zadavatele považujeme - plyne typicky z nedostatečného průzkumu trhu a nevhodné specifikace zakázky.

6) Hodnocení dodavatelů : viz dokumentace k danému ukazateli. přesně tuto připomínku tam diskutujeme

za tým zIndex
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

25%
average 61%

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

81%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Rohde  & Schwarz - Praha, s.r.o.
2 23,395,140
Grant Thornton Advisory s.r.o.
4 12,038,000
Auroton Computer, spol. s r.o.
1 10,500,000
e-fractal, s.r.o.
1 9,736,800
Alladin-IT OG
0 7,000,000
Other suppliers 17 43,595,900

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (2 from 0)
Nonprice competition 29% (2 from 7)
Division into lots 14% (1 from 7)
E-auction 0% (0 from 7)
Innovative procedure 0% ( from 7)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

22%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 106,265,840
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 2,170,019,678
Total 2,276,285,518

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

9%
average 61%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

65%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 30%
Average requirements modifications count 0.30

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

42%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 26)
Procedure type not published 0% (0 from 26)
Missing buyer ID 0% (0 from 26)
Missing call for tenders 0% (0 from 26)
Missing winning price 0% ( from 26)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 26)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

18%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 33% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.85 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

99%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 26)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 26)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 26)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 26)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 26)
Supplier donating to political party 0% (0 from 26)
Supplier did not publish financial results on time 4% (1 from 26)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

100%
average 56%

Full disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.