Government • 2015

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČO 75151511

Good buyer. The competition for contracts is high. Procurement jounal notices do not contain many mistakes.

15.
ranking
72%
zIndex

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

 

 

Zadavatel Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ 75151511 provedl na základě e-mailu ze dne 5.6.2015 od FO Jiří Skuhrovec rozklad skutečností, na základě nichž byl proveden výpočet ZIndexu zadavatele. 

<br/> Zadavatel nesouhlasí s výpočtem některých, níže uvedených, hodnot:

 

  1. PODÍL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA CELKOVÝCH NÁKUPECH - Zadavatel má upraveno v interní směrnici pořizování majetku. Veřejné zakázky jsou realizovány na každé pořízení majetku, popř, stav. práce, či služby od 100.000 Kč výše, tedy není reálné, aby zadavatel pořídil 83% nákupů mimo veřejné zakázky.
  2. KVALITA DAT VE VĚSTNÍKU – Zadavatel realizoval některé veřejné zakázky formou Jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž odeslal formulář Oznámení o zadání zakázky. V takovém případě není reálné odeslat formulář Oznámení o zakázce, což vyplývá i z metodiky MMR, přesto je tato skutečnost zohledněna. Dále v případech JŘBU-vícepráce nemá předpokládaná hodnota žádný význam, a není vyplnění této položky ve formuláři Oznámení o zadání zakázky povinné, ZIndex však na základě těchto skutečností hodnocení snižuje.
  3. KONZISTENTNÍ JEDNÁNÍ – Zadavateli není zřejmé, z jakého důvodu obdržel tak nízké hodnocení. Zadavatel si není vědom, že by často rušil veřejné zakázky, i počet víceprací považuje za nízký. Zadavatel se domnívá, že při výpočtu došlo k chybě, nebo že byla použita nesprávná data.
  4. KVALITA DAT NA PROFILU – Zadavatel využíval v letech 2013 - 2014 certifikovaný profil zadavatele VortalGov, tento profil byl k 31.12.2014 bez náhrady zrušen a vypnut, zadavatel při řádné péči nemohl tento stav předvídat, ani se proti němu bránit. V tomto případě je chyba na straně MMR. Zadavatel si nezaslouží snížení ZIndexu za chyby, které nezpůsobil.
  5. KONCENTRACE DODAVATELŮ - Zadavateli není zřejmé, co je špatného na skutečnosti, resp. proč byl snížen ZIndex, když zadá řádně jednomu dodavateli 3 ze 4 částí jedné veřejné zakázky a i vícepráce předmětné veřejné zakázky pochopitelně byly zadány stejnému dodavateli, tyto skutečnosti by neměly snižovat index, jedná se stále o jednu veřejnou zakázku.

 

zIndex comment

Rád bych reagoval na několik bodů, a zároveň upozornil na některé faktické nepřesnosti Vaší reakce:

1. podíl veřejných zakázek:
Vaše organizace má dle účetní závěrky roční nákupy ve výši 200mil ( 62 materiál, 35 energie, 20 opravy atd..) +150 mil. výdaj v roce 2014 na nákup majetku. Dohromady skutečně cca 750 mil. Kč. Tyto výdaje považujeme za v principu soutěžitelné, a z nich ukazatel počítáme. Nicméně, jak jsem psal v prvním mailu - máte možnost u jejich části vysvětlit proč nemohly být soutěženy - v případě Vaší organizace např. považuji za pravděpodobné, že významnou část tvoří centrální nákup - tedy že výdaje fakticky byly soutěženy, avšak ministerstvem Vnitra. Pokud informace podobného charakteru vyplníte do excelové šablony (rovněž v minulém emailu), rádi ukazatel upravíme ve Váš prospěch.

2. Kvalita dat
Z zakázek, u kterých ukazujeme chybu neuveřejnění oznámení o zakázce nebyla žádná uveřejněna jako JŘBU. Pro pravděpodobné důvody chyby se doporučuji podívat na často kladené dotazy, body 5. a 6. http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq
U nevyplnění předpokládané hodnoty u JŘBU - metodika (a zásady transparentnosti) vyplnění předpokládané hodnoty požadují. V případě JŘBU věcně sami uznáváme, že se jedná o velmi podružné pochybení - a pokud to v tomto smyslu napíšete na web, připojíme k tomu svůj souhlas. Bylo by dobře předpokládanou hodnotu přesto do budoucna vyplňovat (ona má smysl i pro jřbu, např pro posouzení zda jde o zmr, polimit či nadlimit..), nicméně rozhodně nemáme ambici z chyb podobného charakteru dělat žádné aféry.

3. Ad data- viz často kladené dotazy bod 2. Ukazatel je počítán pouze nad zakázkami vypisovanými do Věstníku (tedy ne ZMR, ne JŘBU, ne ZPŘ). Problematické jsou zde u vás právě oznámení o zakázce bez výsledku, nejčastěji bývá způsobeno uveřejněním oznámení a zadání pod různými evidenčními čísly. Jinak tento ukazatel nemáte nijak zvlášť špatný - podle naší databáze jste lehce nadprůměrní.

4. Rozumíme. Podle metodiky MMR zadavatel má povinnost přenést data ze starého profilu na nový, případně zajistit nadále provoz původního profilu (jak to má udělat už MMR neříká, úplně chápeme praktické problémy s tím spojené).

Naše hodnocení je na bázi "comply or explain", tj. špatná hodnota nutně neznamená Vaše pochybení. Není to tedy tak, že Vás hodnotíme negativně. Pouze jsme identifikovali v datech nějaké chyby, a vyzýváme Vás k jejich vysvětlení. Problémy se změnou tržiště za mě zcela jednoznačně uspokojivým vysvětlením jsou, a tak to budeme i komunikovat médiím.

5. Obdobně jako u 3 - jedná se u kazatel, kde sice platí "čím vyšší tím lepší", nicméně je téměř nemožné dosáhnout maximální hodnoty 100. Vaše hodnocení zde opět není oproti ostatním nijak špatné. Naopak ho vzhledem k celkovému počtu zakázek považuji za dobré. Dále viz metodika k tomuto ukazateli, ve které mj. přiznáváme že ukazatel mírně znevýhodňuje menší zadavatele http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=opakovana_vitezstvi_dodavatelu , což můžete v reakci zdůraznit..

doufám že naši metodiku nezatratíte - místy se může jevit komplikovaná nebo nespravedlivá, ale snažíme se měřit zadavatelům stejně, věříme že při opakovaném hodnocení vám bude poskytovat užitečnou zpětnou vazbu.
za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

91%
average 61%

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

67%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Mane Stavební s.r.o.
4 38,804,030
Daich spol. s r. o.
2 26,427,842
Keltex spol. s r. o.
1 23,277,135
Spilka a Říha s.r.o.
4 21,181,371
Hora s.r.o.
1 6,040,406
Other suppliers 20 17,716,271

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

41%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 133,744,060
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 652,904,125
Total 786,648,186

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

71%
average 61%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

54%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 30%
Cancelled contracts 0%
Average requirements modifications count 0.14

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

83%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 32)
Procedure type not published 0% (0 from 32)
Missing buyer ID 0% (0 from 32)
Missing call for tenders 6% (2 from 32)
Missing winning price 0% ( from 32)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 32)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

39%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 40% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.08 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

81%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 32)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 32)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 32)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 32)
Supplier bankruptcy 3% (1 from 32)
Supplier donating to political party 6% (2 from 32)
Supplier did not publish financial results on time 12% (4 from 32)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

100%
average 56%

Full disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.