Government • 2015

Český statistický úřad

IČO 00025593

Large volume of money is spent without open competition. Enough firms are competing for contracts.

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Upozornění na nesrovnalosti a chyby v hodnocení zIndex – Český statistický úřad

ČSÚ (dále též „zadavatel“) obdržel v pátek 5. 6. 2015 výsledky hodnocení veřejných zakázek zIndex za období 2012-2014 za účelem odstranění případných chyb v hodnocení, či nejasnosti v metodice hodnocení. Termín pro odeslání upozornění na nesrovnalosti a chyby byl autorem hodnocení stanoven nejpozději do 11. 6. 2015. Z důvodu nedostatku poskytnutého časového prostoru zadavatel prověřil pouze vybraná data a informace z provedeného hodnocení zIndex. V těchto vybraných údajích byly zjištěny tak závažné nedostatky a pochybení, že lze mít důvodnou pochybnost o relevantnosti zbylých podkladových dat a informací z provedeného výzkumu a hodnocení. Žádáme proto autora hodnocení zIndex, aby před prezentací výsledku šetření opětovně zkontroloval a prověřil všechna data a provedl nápravu. Níže uvádíme konkrétní nesrovnalosti a chyby v hodnocení zIndex:

Ukazatel - „Kvalita dat ve Věstníku“

ČSÚ nesouhlasí s uvedenými tvrzeními, která jsou prezentována v rámci ukazatele „Kvalita dat ve Věstníku“. V průzkumu uvedená informace o neuveřejnění formuláře oznámení o zakázce ve 21 případech neodpovídá skutečnosti. ČSÚ jako veřejný zadavatel uveřejnil oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek u všech veřejných zakázek vždy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. ČSÚ prověřil tvrzení uvedená v průzkumu a na základě provedených zjištění (viz tabulka č. 1 uvedená v příloze) konstatuje, že oznámení o zakázce bylo ve všech případech uveřejněno vždy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vzhledem k  uvedeným zjištěným závažným nedostatkům v provedeném zkoumání nelze považovat ukazatel „Kvalita dat ve věstníku“ za korektně stanovený, a proto žádáme o okamžitou nápravu. Konkrétní chyby v provedeném hodnocení uvádíme v přiložené tabulce č. 1.

Ukazatel „Kvalita dat na profilu“

ČSÚ prověřil tvrzení uvedená v rámci ukazatele „Kvalita dat na profilu“ a zjistil závažné nedostatky v prezentovaných datech. V průzkumu uvedená informace o 38 % uvedených zakázek na profilu v porovnání s Věstníkem veřejných zakázek prokazatelně neodpovídá skutečnosti. ČSÚ jako veřejný zadavatel postupuje v souladu s platnými právními předpisy a plní uveřejňovací povinnosti v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dalšími právními předpisy. Profil zadavatele (E-zak, Gemin) obsahuje všechny zakázky (100 %), které jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek. Autor výzkumu nejen že uváděl duplicitní položky, které významně zkreslují výsledky průzkumu, ale z neznámých důvodů nedostatečně prověřil soulad (skutečný stav) mezi uveřejněnými informacemi ve Věstníku veřejných zakázek a profilem zadavatele. ČSÚ proto provedl kontrolu údajných pochybení a konstatuje, že ČSÚ jako veřejný zadavatel postupoval v souladu s platnými právními předpisy a splnil uveřejňovací povinnosti v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy (viz tabulka č.2, č. 3 a č. 5 uvedená v příloze). Vzhledem k  uvedeným zjištěným závažným nedostatkům ukazatele „Kvalita dat na profilu“ žádáme o okamžitou opravu chybných údajů a informací ve výsledcích šetření. Konkrétní chyby v hodnocení uvádíme v přiložené tabulce č. 2, č. 3 a č. 5.

 

 Ukazatel „Soutěžní řízení“

ČSÚ dále prověřil závěry hodnocení v rámci ukazatele „Soutěžní řízení“ a zjistil závažné nedostatky v prezentovaných datech hodnocení zIndex, které se týkaly neuvedení důvodu pro jednací řízení bez uveřejnění. V ukazateli „Soutěžní řízení“ je uveden výčet jednacích řízení bez uveřejnění, kde je konstatováno, že nebyl uveden důvod pro jednací řízení bez uveřejnění. Takové tvrzení se však nezakládá na skutečném stavu, protože zadavatel důvody jednacího řízení bez uveřejnění vždy uveřejnil (viz tabulka č. 4 uvedená v příloze). Vzhledem k  uvedeným závažným nedostatkům v provedeném zkoumání nelze považovat ukazatel „Soutěžní řízení“ za korektně stanovený, a proto žádáme o okamžitou nápravu.

 

    V průvodním dopise autorů hodnocení zIndex bylo uvedeno, že ambicí projektu je příprava hrubého, ale férového srovnání zadavatelů veřejných zakázek, doufáme proto, že naše kritické připomínky budou zapracovány do finálního hodnocení.

S přátelským pozdravem

 

Kateřina Škarková

ředitelka odboru veřejných zakázek a právních služeb ČSÚ

zIndex comment

Vážená paní Škarková,
děkuji za Vaše připomínky, důsledně jsme je prověřili. Bohužel musím konstatovat, že většina z nich je nesprávných. Není to neobvyklé, velmi podobné připomínky jsme v minulosti vypořádávali od cca 30-ti hodnocených měst, zpravidla si však trváme na svém. Níže posílám vysvětlení.

1) kvalita dat ve věstníku
k chybějícím oznámením o zakázce viz Časti kladené dotazy http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq , bod 5. Příkladmo k zakázce VZ004 ICT sami uznáváte, že bylo oznámení o zakázce vypsáno pod jiným evidenčním číslem (což mám ostatně zdokumentované velmi dobře, byl jsem členem hodnotící komise).
Zakázka "Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell a upgrade systému IdM" je ve Věstníku uveřejněna jako Užší, nikoliv JŘBU.
Zakázka "Dodávka tonerů do tiskáren, faxů a kopírovacích strojů" - tam je problémem, že je v rozporu s metodikou zveřejněna jako užší, kvůli čemuž nešlo spolehlivě identifikovat ZPŘ. (správně má být u ZPŘ uveden druh Otevřené, podle starší metodiky akceptujeme i JŘSU).
Ad zakázky malého rozsahu - pokud už je jednou uveřejníte jako zakázky soutěžené v otevřeném řízení, předpokládáme že bylo postupováno podle zákona. Tady uznávám, že hodnocení může být zbytečně tvrdé, a neměli bychom Vás trestat za dobrovolnou transparenci. Výsledek upravíme, tyto zakázky penalizovány nebudou.
2) kvalita dat na profilu
případy "není uvedeno plnění" - jedná se o zakázky evidované stále jako probíhající. Došlo li k ukončení plnění, mají být vedeny jako uzavřené (jinak předpokládáme že plnění bude nadále probíhat...), u zakázky "Auditor projektu", Poskytnutí licence k softwarovým produktům společnosti SAS institute ČR, s.r.o. aj. pak není uvedena cena bez DPH. Duplicitní uvedení je zde proto, že plnění je očekáváno v letech 2013 i 2014.

Mimochodem - hodnotíme zde pouze zakázky, které nám profil vrací při dotazu na zakázky od roku 2013 dále (po nabytí účinnosti vyklášky 133/2012). Oceňuji, že máte ve strojově čitelném profilu nad rámec zákona i zakázky starší - u nichž bychom bývali chyby nehodnotili, kdyby nebyly označeny jako probíhající, a Váš profil nám je nevracel jako zakázky spadající do období 2013+.

3) tabulka 3 - profil
-evidenční číslo 348590 které je často u zakázek ve věstníku uváděno je evidenční číslo profilu, nikoliv zakázky.
-zakázky P13V00000001, P14V00000034 byly zadány. pod uvedeným evidenčním číslem je však ve Věstníku jen předběžné oznámení. zřejmě byl výsledek uveřejněn pod jiným evidenčním číslem.
-duplicitní hodnocení vzniká kvůli výše zmíněnému problému neukončování zakázky, přesto uznávám, že za jednu chybu vás nemůžeme trestat x-krát, odstraníme.
4) Soutěžní řízení
Důvody byste měli podle metodiky uveřejňování vyplňovat povinně do přílohy D1, což jste zřejmě nečinili. To nicméně nemá vliv na hodnocení - hodnocen je pouze objem JŘBU, viz dokumentace ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=soutezni_rizeni ).

5) zde pouze konstatuji, že zakázky s uvedenými evidenčními čísly na profilu zadavatele nejsou. Plyne to z uveřejňování jedné zakázky pod různými evidenčními čísly.

Závěrem - chápu, že některá shledaná pochybení považujete za marginálie. Upřímně řečeno my také - a nedáváme jim v hodnocení zásadní váhu. Nicméně, snížená kvalita publikovaných dat je vážným problémem z hlediska transparence (zakázky prostě nejdou dohledat) a vede k problémům nejen při našem při systematickém sledování zakázek.

Dva konstatované nedostatky v našem hodnocení odstraníme, a omlouváme se za ně (těchto připomínek si cením). Doufám, že napříště povedeme debatu o zajímavějších částech našeho hodnocení.

v případě dalších nejasností se na mě neváhejte obrátit

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

89%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
VZ004 ICT - Doplnění a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému a obnova ICT pro další informační systémy ČSÚ včetně servisu, systémových služeb a potřebné infrastruktury
Servery
4
Ø2 in industry
Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
3
Ø2 in industry
Zajištění správy a rozvoje informačního systému Základní Registr osob - ROS
Informační systémy
Not disclosed
Ø1 in industry
Servisní služby na centrálním výpočetním středisku
Systémové a podpůrné služby
1
Ø1 in industry
Zabezpečení podpory software Oracle na rok 2013
Podpora programového vybavení
Not disclosed
Ø1 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

82%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Datasys s.r.o.
1 105,106,480
Asseco Central Europe, a.s.
1 62,900,000
Adastra, s.r.o.
1 52,000,000
Oracle Czech s.r.o.
3 48,704,580
Hewlett-packard s.r.o.
2 45,000,210
Other suppliers 46 191,355,853

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (15 from 0)
Nonprice competition 35% (7 from 20)
Division into lots 45% (9 from 20)
E-auction 0% (0 from 20)
Innovative procedure 0% ( from 20)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

66%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 505,929,076
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 645,291,828
Total 1,151,220,903

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

32%
average 61%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

57%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 19%
Cancelled contracts 25%
Average requirements modifications count 0.67

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

40%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 21% (12 from 58)
Procedure type not published 0% (0 from 58)
Missing buyer ID 0% (0 from 58)
Missing call for tenders 17% (10 from 58)
Missing winning price 0% ( from 58)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 58)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

32%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 38% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.63 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

83%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 58)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 58)
Subcontractor share above 50 % 2% (1 from 58)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 58)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 58)
Supplier donating to political party 2% (1 from 58)
Supplier did not publish financial results on time 9% (5 from 58)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

0%
average 56%

No response

Buyer did not reply within mandatory 15 days limit.