Government • 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČO 47609109

Uncompetitive procedures are overused. Buyer profile has high number of errors.

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

U některých veřejných zakázek došlo při uveřejňování formulářů ve Věstníku veřejných zakázek k formálním pochybením, kvůli kterým zIndex nepracuje s úplnými informacemi. Konkrétně v rámci ukazatele s názvem „Soutěžní řízení“ nebyly zohledněny veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 5 písm. c) zákona, tj. dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách, čímž došlo k znevýhodnění Ministerstva průmyslu a obchodu. Nákupy na komoditních burzách, přestože jsou důvodem pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, jsou už ze samého principu transparentní a nediskriminační, protože je osloven trh v celé své šíři, čímž je zajištěn dostatečný počet nabídek. Dále u ukazatele s názvem „Kvalita dat ve Věstníku“ byla většina veřejných zakázek, u kterých nebylo uveřejněno oznámení o zakázce, zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, u kterého se toto oznámení uveřejňovat nemusí. U ukazatele s názvem „Kvalita dat na profilu zadavatele“ nedošlo u většiny veřejných zakázek k přiřazení veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele, z toho důvodu je tento ukazatel zkreslený.

V rámci ukazatele s názvem „Pochybení dle ÚOHS“ jsou jako závažné pochybení hodnoceny i ty případy, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) v 1. stupni zjistil pochybení na straně zadavatele, zadavatel podal proti tomuto rozhodnutí rozklad a ještě před vydáním rozhodnutí o rozkladu předmětné zadávací řízení zrušil. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v tomto ukazateli uvedena dvě taková pochybení, a to u veřejných zakázek „Poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu pro Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.“ a „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu“. K tomu uvádíme, že zadávací řízení nebyla zrušena z toho důvodu, že bychom souhlasili s názorem Úřadu vysloveným v prvostupňovém rozhodnutí, ale z časových důvodů. Například u veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu pro Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.“ Úřad nerozhodl o rozkladu ani po roce od doručení rozkladu. Navíc se Úřad ve správním řízení zabýval pouze formálními náležitostmi žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a ne zjišťováním skutkového stavu, tedy zda se jednalo či nejednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že obě veřejné zakázky byly spolufinancovány z fondů Evropské unie a zadavatel byl omezen časovým limitem projektu, nezbývalo mu nic jiného, než zadávací řízení zrušit.

 

zIndex comment

Vážený zadavateli,
dovolte se mi vyjádřit k některým bodům Vašeho stanoviska:
1) komoditní burzy - zIndex vychází z inforamcí jak jsou zveřejněny, jinak to ani nejde. Není-li u zakázky uvedeno, že proběhla formou nákupu na komoditní burze (Věstník na to má konkrétní kolonku), jako nákupy na komoditní burze je nepočítáme. Ano, formální pochybení je zde důvodem negativního hodnocení, věříme že taková pochybení budou do budoucna odstraněny.

2) obdobně je tomu u zjednodušeného podlimitního řízení, které v připadě zakázek MPO nebyla řádně identifikována. Více viz často kladené dotazy, konkrétně dotaz č. 6 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

3) Ukazatel kvalita dat na profilu zadavatele poukazuje právě na fakt, že zakázky na profilu MPO nejsou řádně provázány s Věstníkem, tedy zejména identifikovány pomocí evidenčního čísla, což je povinnost plynoucí z vyklášky 133/2012 Sb, jejíž porušení je sice spíše formální, nicméně vede k slabší dohledatelnosti zakázek a v důsledku ztrátě na transparentnosti.

4) Hodnocení ve vztahu k rozhodnutím ÚOHS zůstává negativní, neboť zadavatel neprokázal že nepochybil. Pozici MPO nicméně ovažujeme za uspokojivé a pochopitelné vysvětlení odchylky od dobré praxe.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

52%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
Poskytování bankovních záruk
Bankovnictví a investiční služby
1
Ø2 in industry
Pověřená osoba v rámci programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům
Bankovnictví a investiční služby
1
Ø2 in industry
Implementátor IS ELIS a služby integrátora
Informační systémy
2
Ø1 in industry
Služby mobilního operátora pro rezort MPO
Telefonní služby a přenos dat
3
Ø2 in industry
Nákup stolních počítačů
Stolní počítač
4
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

79%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
1 162,044,314
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
2 46,667,397
Česká spořitelna, a.s.
1 43,739,600
Konsit a.s.
4 43,064,387
O2 Czech Republic a.s.
3 40,000,000
Other suppliers 58 246,499,861

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

84%
average 78%

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

60%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 585,016,242
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 1,034,552,029
Total 1,619,568,271

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

17%
average 61%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Poskytování bankovních záruk
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 162,044,314
Dodatečné služby na rozšíření informačního systému Elektronické licenční správy ELIS
Dodatečné práce
- 7,774,400
Zastupování MPO a podřízených organizací při nákupu komodit elektřiny a plynu na ČMKBK
Not disclosed
- 6,817,263
Nákup komodit elektřiny a plynu na ČMKBK pro rezort MPO
Not disclosed
- 5,799,280
Poskytování hlasových telefonních služeb na pevných linkách
Not disclosed
- 4,000,000

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

56%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 3%
Cancelled contracts 28%
Average requirements modifications count 0.67

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

48%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 14% (10 from 69)
Procedure type not published 0% (0 from 69)
Missing buyer ID 0% (0 from 69)
Missing call for tenders 20% (14 from 69)
Missing winning price 0% ( from 69)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 69)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

0%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 0% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 2.62 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

96%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 69)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 69)
Subcontractor share above 50 % 3% (2 from 69)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 69)
Supplier bankruptcy 1% (1 from 69)
Supplier donating to political party 0% (0 from 69)
Supplier did not publish financial results on time 14% (10 from 69)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

100%
average 56%

Full disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.