Large cities • 2016

Statutární město Plzeň

IČO 00075370

Often makes mistakes in procurement journal announcements. Buyer recieves unusually small ammount of bids.

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Aplikace nerozlišuje zakázky před novelu zákona a po novele zákona o VZ z roku 2012. Většina povinností je až po novele zákona. Většina takzvaných chyb je na zakázkách před novelou z roku 2012, kde platila jiná pravidla.

Druhou skupinou takzvaných chyb jsou zakázky malého rozsahu – to znamená zakázky, které se zveřejňují na profilu zadavatele na základě směrnic města a ne podle zákona a tudíž na ně nemohou platit pravidla této kontroly.

 

Třetím typem chyb je míchání IČ. Statutární město Plzeň má jeden společný profil s příspěvkovými organizacemi, které mají různá IČ. Profil splňuje všechna pravidla pro více IČ, ale analýza to nezohledňuje. 

zIndex comment

Děkujeme za připomínky,
dovolím si několik krátkých vysvětlení:
1) hodnoceno je období 2013-2015, tedy argument s účinností zákona v roce 2012 považujeme za lichý
2)Zakázky, které jsou v souladu s vyhláškou 133/2012 označeny jako zakázky malého rozsahu negativně hodnoceny nejsou. Problémem jsou zakázky, které nejsou označny nijak, a nelze tak posoudit, zda byly zadány v režimu zákona

3) Nejsme si vědomi jakýchkoliv "pravidel pro více ič". Z titulu zmíněné vyhlášky je každý zadavatel povinen provozovat pofil zadavatele. Nicméně přimíchání zakázek do profilu navíc nevede samo o sobě k žádnému snížení hodnocení, nejsou-li tyto zakázky v průměru chybovější, než ostatní zakázky zadavatele

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

50%
average 63%
Largest contracts
Industry
Bids
Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“
Rekonstrukce budov
3
Ø5 in industry
Achiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar
Rekonstrukce budov
6
Ø5 in industry
Úslavský kanalizační sběrač - 2.etapa, 1. fáze
Stavební práce na výstavbě kanalizace
20
Ø5 in industry
Relax centrum Štruncovy sady
Výstavba středisek pro volný čas
7
Ø3 in industry
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Výstavba divadel
1
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

81%
average 76%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Smp Cz, a.s.
11 885,317,261
Pohl cz, a.s.
11 369,623,929
Berger Bohemia a. s.
12 213,714,041
Ohl Žs, a.s.
5 110,981,998
Eliod servis, s.r.o.
9 102,624,476
Other suppliers 232 1,535,569,157

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

74%
average 70%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (19 from 0)
Nonprice competition 6% (4 from 65)
Division into lots 15% (10 from 65)
E-auction 3% (2 from 65)
Innovative procedure 0% ( from 65)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

52%
average 57%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 3,387,754,327
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 9,005,755,568
Total 12,393,509,894

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

69%
average 77%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
- 76,964,159
4x4 Cultural Factory Světovar, Archiv Světovar - likvidace ekologické zátěže dehtem – vybourání korkolitu
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
- 38,092,249
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce úpravny vody Plzeň
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 21,748,543
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
- 20,141,804
Administrace stavby PVTP III
Předchozí zakázka bez nabídek
- 16,319,300

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

59%
average 65%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 16%
Cancelled contracts 16%
Average requirements modifications count 0.43

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

64%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (1 from 286)
Procedure type not published 0% (0 from 286)
Missing buyer ID 1% (2 from 286)
Missing call for tenders 10% (28 from 286)
Missing winning price 0% ( from 286)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 286)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

38%
average 46%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 46% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.74 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

81%
average 84%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 286)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 6% (18 from 286)
Subcontractor share above 50 % 1% (4 from 286)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 286)
Supplier bankruptcy 0% (1 from 286)
Supplier donating to political party 6% (18 from 286)
Supplier did not publish financial results on time 24% (70 from 286)