Pilsen Region

Average buyer. Relatively small fraction of purchases is spent according to law. Court deemed all complaints against buyer invalid or insignificant.

Average values Quick explanation
Good chart description - OK
Every indicator goes from 0 to 100. The higher, the better.
Bad chart description - OK
Public procurement share on total purchases
What fraction of purchases was made under procurement law?
Competitive contracting
How often does buyer use non-competitive procedures?
Journal data quality
Does buyer publish vital data in official journal?
Consistent conduct
Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?
Winner concentration
Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?
Bidder participation
Is the level of competition satisfactory?
Pro-competitive tools
Does the buyer foster the competition by using the available tools?
Legal misconduct
Did buyer violate law significantly?
Supplier rating
Do the risky firms win frequently?

Detailed description of methodology can be found in Documentation.

7.
ranking
79
zIndex
Company ID 70890366
Period 2013 - 2015
Contracts volume 621,892,387,- Kč
Category Regions
Category overview Compare with average Compare with other buyer
Pilsen Region
vs

  Winner concentration

Largest suppliers Contracts count Contracts volume (Kč)
Václav Kestler
9 59,043,287
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 41,091,900
Dekonta, a.s.
2 39,567,589
Notes Cs a.s.
2 39,525,000
Poliklinika Tachov, příspěvková organizace
4 33,691,407
Other suppliers 152 396,196,714

  Bidder participation

Largest contracts
Industry
Bids
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů
Pojištění
 3
Ø2 in industry
Sanace kontaminovaného území Plzeň - Libušín
Služby související se znečišťováním půdy
 4
Ø4 in industry
Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie
Informační systémy
 4
Ø1 in industry
Transformace DOZP Stod I. etapa - lokality Dnešice, Stod, Nýřany, Holýšov
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
 6
Ø4 in industry
Redakční činnost, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj
Tiskařské a distribuční služby
 3
Ø3 in industry
Transformace DOZP Stod II. etapa – stavební práce - 2. vyhlášení
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
 7
Ø4 in industry
Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a.s.
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
 8
Ø4 in industry
Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje
Servery
 4
Ø2 in industry
Klatovská nemocnice - stravování
Kuchyňské zařízení
 5
Ø5 in industry
Zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje
Výpočetní podpora a poradenské služby
 3
Ø1 in industry
All contracts

  Pro-competitive tools

Tool Contracts count
Extended deadlines for tender submissions 31% (11 from 36)
Non-price competition 6% (2 from 36)
Splitting contracts into lots 19% (7 from 36)
Electronic auction 0% (0 from 36)

  Public procurement share on total purchases

Purchases Volume (Kč)
Public procurement 621,892,387
Unregulated purchases 1,324,979,117
Total 1,946,871,504

  Competitive contracting

Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Price (Kč)
Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele MARBES CONSULTING s.r.o.
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
13,624,928
Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o.
Not disclosed
12,786,992
Provozování protialkoholní záchytné stanice v Plzeňském kraji - JŘBU
Not disclosed
4,792,000
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Tachov a jeho spádové území v roce 2014
Not disclosed
4,499,411
Rozvoj IDP - přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard
Jediný dodavatel (právní důvody)
3,995,000
Rozšíření bankovních služeb k běžnému účtu Plzeňského kraje vedeného v Raiffeisenbank, a.s.
Jediný dodavatel (technické důvody), Krajní naléhavost
3,718,750
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost pro město Planá a jeho spádové území v roce 2014
Not disclosed
3,597,996
Sanace kontaminovaného území Plzeň - Libušín (dodatečné služby)
Dodatečné práce
3,237,729
Technická podpora softwarových produktů společnosti SOFT-PC s.r.o.
Not disclosed
3,060,000
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Bor a jeho spádové území v roce 2014
Not disclosed
2,846,000
All contracts

  Journal data quality

Type of flaw Contracts count
Missing buyer ID 0% (0 from 170)
Missing call for tenders 4% (7 from 170)
Final or estimated price not published 1% (1 from 170)
Missing supplier ID 2% (3 from 170)
Procedure type not published 0% (0 from 170)
Bidders count not published 1% (1 from 170)
Call and award notices contradict each other 0% (0 from 170)
Source data

  Consistent conduct

Type of flaw Result
Issued calls without published result 3%
Cancelled contracts 43%
Average requirements modifications count 0.29

  Supplier rating

Check Contracts count
Public contracts form more than 75% of supplier's turnover 0% (0 from 170)
More than 50% of contract is subcontracted 3% (5 from 170)
Supplier in insolvency during contract 0% (0 from 170)
Supplier founded less than 1/2 year before call for tenders 0% (0 from 170)
Supplier donated to political party 2% (3 from 170)
Supplier failed to publish results in business registry 12% (21 from 170)
Supplier demised shortly after award 0% (0 from 170)
Source data
Contract Supplier Risk
Aktivní prvky pro Krajský úřad Plzeňského kraje a regionální komunikační infrastrukturu Plzeňského kraje CamelNET Networksys a.s.
Company ID: 26178109
Supplier failed to publish results in business registry
Správa koncových zařízení IT Falcon - Rokycany s.r.o.
Company ID: 46886613
Supplier failed to publish results in business registry
Rozvoj IDP - přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Company ID: 25220683
Supplier failed to publish results in business registry
Dodávka osobních počítačů Z + M Partner, spol. s r.o.
Company ID: 26843935
Supplier failed to publish results in business registry
Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (3. vyhlášení) O-k
Company ID: 22823409
More than 50% of contract is subcontracted
Provozování protialkoholní záchytné stanice v Plzeňském kraji - JŘBU Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
Company ID: 26370522
Supplier failed to publish results in business registry
Diskové pole Z + M Partner, spol. s r.o.
Company ID: 26843935
Supplier failed to publish results in business registry
Servery určené k virtualizaci Z + M Partner, spol. s r.o.
Company ID: 26843935
Supplier failed to publish results in business registry
Dodávka osobních počítačů Z + M Partner, spol. s r.o.
Company ID: 26843935
Supplier failed to publish results in business registry
Dodávka osobních počítačů Z + M Partner, spol. s r.o.
Company ID: 26843935
Supplier failed to publish results in business registry
Transformace DOZP Stod I. etapa - rekonstrukce bytu Holýšov Mmk-baustav, spol. s r.o.
Company ID: 24839256
Supplier failed to publish results in business registry
Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Marbes Consulting s.r.o.
Company ID: 25212079
Supplier failed to publish results in business registry
Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň Kypta - Stavoservis s.r.o.
Company ID: 25213750
Supplier failed to publish results in business registry
Aktivní prvky Networksys a.s.
Company ID: 26178109
Supplier failed to publish results in business registry
Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec 2015 Msbc Prague, s.r.o.
Company ID: 27880681
Supplier failed to publish results in business registry
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (3. vyhlášení) O-k
Company ID: 22823409
More than 50% of contract is subcontracted
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - město Bor Dial Telecom, a.s.
Company ID: 28175492
Supplier donated to political party
Výměna oken a koberců v budově Škroupova 18, Plzeň Ab - Profil Cz s.r.o.
Company ID: 28015983
Supplier failed to publish results in business registry
Správa komunikační infrastruktury Networksys a.s.
Company ID: 26178109
Supplier failed to publish results in business registry
Výměna oken v budově Škroupova 18, Plzeň Ab - Profil Cz s.r.o.
Company ID: 28015983
Supplier failed to publish results in business registry
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - obec Rozvadov Dial Telecom, a.s.
Company ID: 28175492
Supplier donated to political party
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - úsek Mladotice/Kralovice O2 Czech Republic a.s.
Company ID: 60193336
More than 50% of contract is subcontracted
Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13 , Plzeň - vícepráce Kypta - Stavoservis s.r.o.
Company ID: 25213750
Supplier failed to publish results in business registry
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje - opakované vyhlášení Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
Company ID: 26370522
Supplier failed to publish results in business registry
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje - opakované vyhlášení Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.
Company ID: 49786954
Supplier failed to publish results in business registry
Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec 2016 První Chráněná Dílna s.r.o.
Company ID: 28685521
More than 50% of contract is subcontracted
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví Plzeňského kraje (2. vyhlášení) oekoplan Czech Republic s.r.o.
Company ID: 25331299
Supplier failed to publish results in business registry
Transformace DOZP Stod II. etapa – Nábytek První Chráněná Dílna s.r.o.
Company ID: 28685521
More than 50% of contract is subcontracted
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - město Přimda Dial Telecom, a.s.
Company ID: 28175492
Supplier donated to political party