Město Velké Meziříčí

Dobrý zadavatel. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost. O zakázky je dostatečná konkurence.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

3.
pořadí
74
zIndex
IČO 00295671
Období 2011 - 2013
Objem zakázek 115 548 269,- Kč
Kategorie Malá města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Město Velké Meziříčí
vs

Největší zakázky

Název/Odvětví Cena (Kč) Dobře Špatně
Rekonstrukce víceúčelového sálu JUPITERclubu Velké Meziříčí
Rekonstrukce budov
81 136 472
Stavební úpravy části bývalého areálu AGADOS pro potřeby Technických služeb VM, s.r.o.
Stavební práce
26 879 037
Úvěr pro financování stavby Víceúčelový sál JUPITER CLUBU Velké Meziříčí
Poskytování úvěrů
6 571 143
Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí, včetně výstavby hlásných a varovných systémů - část 1 Výstavba hlásných a varovných systémů pro Velké Meziříčí
Systémy pro veřejný rozhlas
4 872 765
Velké Meziříčí - Základní technické vybavení pro RD Hliniště
Stavební práce
4 396 926
Zateplení budov města Velké Meziříčí - Mateřská škola Sokolovská ve Velké Meziříčí
Stavební úpravy školních budov
3 796 660
Zateplení budov města Velké Meziříčí - Mateřská škola Čechova ve Velkém Meziříčí
Stavební úpravy školních budov
3 660 660
Dotěsnění skládky a vybudování překladiště odpadu ve Velkém Meziříčí
Dodávka programového vybavení
3 458 700
Demolice objektu bývalého domova důchodců ve Velkém Meziříčí
Demolice a zemní práce
3 247 907
Technologické centrum území ORP, upgrade elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí území ORP Velké Meziříčí, vnitřní integrace úřadu ORP Velké Meziříčí
Programování programového vybavení a poradenské služby
2 743 116

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
1 81 136 472
Outulný, a.s.
3 27 629 059
Buildingcentrum - Hsv, s.r.o.
2 7 457 320
A T I K A - L Y S Ý, s.r.o.
2 6 968 178
Československá obchodní banka, a. s.
1 6 571 143
Ostatní dodavatelé 12 23 047 007

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce víceúčelového sálu JUPITERclubu Velké Meziříčí
Rekonstrukce budov
 8
Ø5 v odvetvi
Stavební úpravy části bývalého areálu AGADOS pro potřeby Technických služeb VM, s.r.o.
Stavební práce
 16
Ø5 v odvetvi
Úvěr pro financování stavby Víceúčelový sál JUPITER CLUBU Velké Meziříčí
Poskytování úvěrů
 2
Ø2 v odvetvi
Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí, včetně výstavby hlásných a varovných systémů - část 1 Výstavba hlásných a varovných systémů pro Velké Meziříčí
Systémy pro veřejný rozhlas
 3
Ø2 v odvetvi
Velké Meziříčí - Základní technické vybavení pro RD Hliniště
Stavební práce
 11
Ø5 v odvetvi
Zateplení budov města Velké Meziříčí - Mateřská škola Sokolovská ve Velké Meziříčí
Stavební úpravy školních budov
 4
Ø5 v odvetvi
Zateplení budov města Velké Meziříčí - Mateřská škola Čechova ve Velkém Meziříčí
Stavební úpravy školních budov
 4
Ø5 v odvetvi
Demolice objektu bývalého domova důchodců ve Velkém Meziříčí
Demolice a zemní práce
 55
Ø4 v odvetvi
Dotěsnění skládky a vybudování překladiště odpadu ve Velkém Meziříčí
Dodávka programového vybavení
 3
Ø1 v odvetvi
Stavební úpravy střechy radnice ve Velkém Meziříčí
Stavební úpravy domů
 4
Ø4 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 25% (1 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí - dodávka softwaru pro procesní a finanční řízení a školení uživatelů
Neuveden
1 055 600
Stavební úpravy části bývalého areálu AGADOS ve Velkém Meziříčí - vícepráce
Neuveden
492 706
Dotěsnění skládky ve Velkém Meziříčí - vícepráce
Dodatečné práce
491 336
Stavební úpravy části bývalého areálu AGADOS ve Velkém Meziříčí - vícepráce
Dodatečné práce
257 316
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (3 z 21)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 38% (8 z 21)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 45% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 1,58 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 21)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 21)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 21)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 21)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 21)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 5% (1 z 21)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 21)
Zdrojová data