Plzeňský kraj

Průměrný zadavatel. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech
Jakou část výdajů zadavatel soutěžil podle zákona?
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

7.
pořadí
79
zIndex
IČO 70890366
Období 2013 - 2015
Objem zakázek 621 892 387,- Kč
Kategorie Kraje
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Plzeňský kraj
vs

Největší zakázky

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Václav Kestler
9 59 043 287
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 41 091 900
Dekonta, a.s.
2 39 567 589
Notes Cs a.s.
2 39 525 000
Poliklinika Tachov, příspěvková organizace
4 33 691 407
Ostatní dodavatelé 152 396 196 714

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů
Pojištění
 3
Ø2 v odvetvi
Sanace kontaminovaného území Plzeň - Libušín
Služby související se znečišťováním půdy
 4
Ø4 v odvetvi
Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie
Informační systémy
 4
Ø1 v odvetvi
Transformace DOZP Stod I. etapa - lokality Dnešice, Stod, Nýřany, Holýšov
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
 6
Ø4 v odvetvi
Redakční činnost, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj
Tiskařské a distribuční služby
 3
Ø3 v odvetvi
Transformace DOZP Stod II. etapa – stavební práce - 2. vyhlášení
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
 7
Ø4 v odvetvi
Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a.s.
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
 8
Ø4 v odvetvi
Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje
Servery
 4
Ø2 v odvetvi
Klatovská nemocnice - stravování
Kuchyňské zařízení
 5
Ø5 v odvetvi
Zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje
Výpočetní podpora a poradenské služby
 3
Ø1 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 31% (11 z 36)
Necenová soutěž 6% (2 z 36)
Dělení zakázky na části 19% (7 z 36)
Elektronická aukce 0% (0 z 36)

  Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 621 892 387
Mimo veřejné zakázky 1 324 979 117
Celkem 1 946 871 504

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele MARBES CONSULTING s.r.o.
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
13 624 928
Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o.
Neuveden
12 786 992
Provozování protialkoholní záchytné stanice v Plzeňském kraji - JŘBU
Neuveden
4 792 000
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Tachov a jeho spádové území v roce 2014
Neuveden
4 499 411
Rozvoj IDP - přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard
Jediný dodavatel (právní důvody)
3 995 000
Rozšíření bankovních služeb k běžnému účtu Plzeňského kraje vedeného v Raiffeisenbank, a.s.
Jediný dodavatel (technické důvody), Krajní naléhavost
3 718 750
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost pro město Planá a jeho spádové území v roce 2014
Neuveden
3 597 996
Sanace kontaminovaného území Plzeň - Libušín (dodatečné služby)
Dodatečné práce
3 237 729
Technická podpora softwarových produktů společnosti SOFT-PC s.r.o.
Neuveden
3 060 000
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Bor a jeho spádové území v roce 2014
Neuveden
2 846 000
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 170)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (7 z 170)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 1% (1 z 170)
Chybné IČO dodavatele 2% (3 z 170)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 170)
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 170)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 170)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 43%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 170)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (5 z 170)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 170)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 170)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (3 z 170)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 12% (21 z 170)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 170)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Aktivní prvky pro Krajský úřad Plzeňského kraje a regionální komunikační infrastrukturu Plzeňského kraje CamelNET Networksys a.s.
IČO: 26178109
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Správa koncových zařízení IT Falcon - Rokycany s.r.o.
IČO: 46886613
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rozvoj IDP - přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO: 25220683
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Dodávka osobních počítačů Z + M Partner, spol. s r.o.
IČO: 26843935
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (3. vyhlášení) O-k
IČO: 22823409
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %
Provozování protialkoholní záchytné stanice v Plzeňském kraji - JŘBU Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
IČO: 26370522
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Diskové pole Z + M Partner, spol. s r.o.
IČO: 26843935
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Servery určené k virtualizaci Z + M Partner, spol. s r.o.
IČO: 26843935
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Dodávka osobních počítačů Z + M Partner, spol. s r.o.
IČO: 26843935
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Dodávka osobních počítačů Z + M Partner, spol. s r.o.
IČO: 26843935
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Transformace DOZP Stod I. etapa - rekonstrukce bytu Holýšov Mmk-baustav, spol. s r.o.
IČO: 24839256
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Marbes Consulting s.r.o.
IČO: 25212079
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň Kypta - Stavoservis s.r.o.
IČO: 25213750
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Aktivní prvky Networksys a.s.
IČO: 26178109
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec 2015 Msbc Prague, s.r.o.
IČO: 27880681
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (3. vyhlášení) O-k
IČO: 22823409
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - město Bor Dial Telecom, a.s.
IČO: 28175492
Dar od dodavatele politickým stranám
Výměna oken a koberců v budově Škroupova 18, Plzeň Ab - Profil Cz s.r.o.
IČO: 28015983
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Správa komunikační infrastruktury Networksys a.s.
IČO: 26178109
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Výměna oken v budově Škroupova 18, Plzeň Ab - Profil Cz s.r.o.
IČO: 28015983
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - obec Rozvadov Dial Telecom, a.s.
IČO: 28175492
Dar od dodavatele politickým stranám
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - úsek Mladotice/Kralovice O2 Czech Republic a.s.
IČO: 60193336
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %
Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13 , Plzeň - vícepráce Kypta - Stavoservis s.r.o.
IČO: 25213750
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje - opakované vyhlášení Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
IČO: 26370522
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje - opakované vyhlášení Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.
IČO: 49786954
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec 2016 První Chráněná Dílna s.r.o.
IČO: 28685521
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví Plzeňského kraje (2. vyhlášení) oekoplan Czech Republic s.r.o.
IČO: 25331299
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Transformace DOZP Stod II. etapa – Nábytek První Chráněná Dílna s.r.o.
IČO: 28685521
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - město Přimda Dial Telecom, a.s.
IČO: 28175492
Dar od dodavatele politickým stranám