Zlínský kraj

Podprůměrný zadavatel. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech
Jakou část výdajů zadavatel soutěžil podle zákona?
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

13.
pořadí
73
zIndex
IČO 70891320
Období 2013 - 2015
Objem zakázek 1 666 901 066,- Kč
Kategorie Kraje
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Zlínský kraj
vs

Největší zakázky

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unistav a.s.
4 197 735 225
Cgm Morava s.r.o.
3 167 437 093
Vw Wachal a.s.
7 147 467 587
E.on Energie, a.s.
8 103 223 139
Lumius, spol. s r.o.
2 95 093 529
Ostatní dodavatelé 168 951 761 294

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby
Stavební práce
 1
Ø5 v odvetvi
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby
Stavební práce
 1
Ø5 v odvetvi
Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa – dodávka stavby
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
 6
Ø4 v odvetvi
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodatečné stavební práce III.
Stavební práce
 neuveden
Ø5 v odvetvi
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodatečné stavební práce
Stavební práce
 1
Ø5 v odvetvi
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín – dodávka stavby
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
 8
Ø4 v odvetvi
„Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2013“
Zemní plyn
 5
Ø3 v odvetvi
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014
Zemní plyn
 5
Ø3 v odvetvi
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2015
Zemní plyn
 5
Ø3 v odvetvi
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016
Zemní plyn
 5
Ø3 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 22% (7 z 32)
Necenová soutěž 16% (5 z 32)
Dělení zakázky na části 22% (7 z 32)
Elektronická aukce 0% (0 z 32)

  Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 666 901 066
Mimo veřejné zakázky 413 322 327
Celkem 2 080 223 393

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby
Neuveden
84 941 875
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby
Neuveden
80 870 694
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodatečné stavební práce III.
Dodatečné práce
67 336 819
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
65 200 973
Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství - dodávka stavby II
Neuveden
33 741 828
Kroměřížská nemocnice, a.s. - rekonstrukce kuchyně dodávka stavby
Neuveden
33 511 453
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - II. etapa DZP Valašské Meziříčí - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
24 778 350
Vsetínská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství - dodávka stavby II
Neuveden
21 058 410
Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
20 902 833
Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa - dodatečné stavební práce II.
Dodatečné práce
20 667 523
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 192)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (3 z 192)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 35% (67 z 192)
Chybné IČO dodavatele 2% (4 z 192)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 192)
Neuvedený počet nabídek 5% (10 z 192)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 192)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 26%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,54

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 192)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 192)
Insolvence dodavatele 6% (12 z 192)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 192)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (28 z 192)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 12% (23 z 192)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 192)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Výběr dodavatele výpočetní techniky Cs Data, s.r.o.
IČO: 61973629
Insolvence dodavatele
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Domov pro seniory Luhačovice a Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa - projektové dokumentace F O R M I C A s.r.o.
IČO: 46982663
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Vypracování analýz v zařízeních sociálních služeb pro zdravotně postižené G G Archico a.s.
IČO: 46994432
Dar od dodavatele politickým stranám
Vypracování analýz v zařízeních sociálních služeb pro zdravotně postižené Augur Consulting s.r.o.
IČO: 25358014
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Úvěr na předfinancování projektů Zlínského kraje z fondů EU Česká spořitelna, a.s.
IČO: 45244782
Dar od dodavatele politickým stranám
Zdravotnická záchranná služba ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm - dodatečné stavební práce Kks, spol. s r.o.
IČO: 42340802
Dar od dodavatele politickým stranám
SPŠ a OA Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže - II. etapa - dodávka stavby 3v & H, s.r.o.
IČO: 46992715
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice – dodávka interiéru Pozimos, a.s.
IČO: 00147389
Dar od dodavatele politickým stranám
Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa - dodatečné stavební práce I. Vw Wachal a.s.
IČO: 25567225
Dar od dodavatele politickým stranám
Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa - dodatečné stavební práce I. Vw Wachal a.s.
IČO: 25567225
Dar od dodavatele politickým stranám
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby Cgm Morava s.r.o.
IČO: 28962265
Insolvence dodavatele
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby Cgm Morava s.r.o.
IČO: 28962265
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb - dodatečné stavební práce Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
IČO: 25896873
Dar od dodavatele politickým stranám
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, etapa I., II., IV. a V. a Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská, etapa I. - dodávka interiérů Pozimos, a.s.
IČO: 00147389
Dar od dodavatele politickým stranám
Dům sociálních služeb Návojná - oprava střechy Izolting Moravia s.r.o.
IČO: 26867125
Dar od dodavatele politickým stranám
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II. Etapa - technický kanál Kks, spol. s r.o.
IČO: 42340802
Dar od dodavatele politickým stranám
Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK Area G.k. spol. s r.o.
IČO: 25094459
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK Hrdlička spol.s r.o.
IČO: 18601227
Dar od dodavatele politickým stranám
Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II. etapa - technický kanál Kks, spol. s r.o.
IČO: 42340802
Dar od dodavatele politickým stranám
Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK Hrdlička spol.s r.o.
IČO: 18601227
Dar od dodavatele politickým stranám
Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK Hrdlička spol.s r.o.
IČO: 18601227
Dar od dodavatele politickým stranám
Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK Area G.k. spol. s r.o.
IČO: 25094459
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK Area G.k. spol. s r.o.
IČO: 25094459
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců - jazykové vzdělávání pro ženy nad 50 let věku Jazyková škola Athena s.r.o.
IČO: 25339702
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1.etapa H & B delta, s.r.o.
IČO: 25835661
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Kroměřížská nemocnice, a.s. - rekonstrukce kuchyně dodávka stavby Vw Wachal a.s.
IČO: 25567225
Dar od dodavatele politickým stranám
Výběr dodavatele výpočetní techniky Teno Plus, s.r.o.
IČO: 46901906
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje I. Zlínská realitní kancelář s.r.o.
IČO: 46979646
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu Hexxa.cz s.r.o.
IČO: 26304333
Dar od dodavatele politickým stranám
Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa H & B delta, s.r.o.
IČO: 25835661
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK - II O L G E O s. r. o.
IČO: 47668024
Insolvence dodavatele
Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby Psg-international a.s.
IČO: 13694341
Dar od dodavatele politickým stranám
Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb Softwareone Czech Republic s.r.o.
IČO: 24207519
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa – dodávka stavby Vw Wachal a.s.
IČO: 25567225
Dar od dodavatele politickým stranám
Výběr dodavatele výpočetní techniky II. C System Cz a.s.
IČO: 27675645
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – dodávka stavby Vw Wachal a.s.
IČO: 25567225
Dar od dodavatele politickým stranám
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
IČO: 25896873
Dar od dodavatele politickým stranám
Domov pro seniory Luhačovice - dodávka stavby Pozimos, a.s.
IČO: 00147389
Dar od dodavatele politickým stranám
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, etapa I., II., IV. a V. a Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská, etapa I. - dodávka interiérů Pozimos, a.s.
IČO: 00147389
Dar od dodavatele politickým stranám
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm Kks, spol. s r.o.
IČO: 42340802
Dar od dodavatele politickým stranám
Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa - dodatečné stavební práce II. Vw Wachal a.s.
IČO: 25567225
Dar od dodavatele politickým stranám
Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa - dodatečné stavební práce II. Vw Wachal a.s.
IČO: 25567225
Dar od dodavatele politickým stranám
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby Cgm Morava s.r.o.
IČO: 28962265
Insolvence dodavatele
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Zajištění vzdělávacích kurzů III. Tempo Training & Consulting a.s.
IČO: 26813335
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK III. Geotrop, spol. s r.o.
IČO: 27691772
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK III. Geotrop, spol. s r.o.
IČO: 27691772
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK III. Geotrop, spol. s r.o.
IČO: 27691772
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK III. Geotrop, spol. s r.o.
IČO: 27691772
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve ZK III. Geotrop, spol. s r.o.
IČO: 27691772
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice - Slížany Papp, spol. s r. o.
IČO: 00207608
Dar od dodavatele politickým stranám
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice - dodávka stavby-II. Tm Stav, spol. s r.o.
IČO: 48399477
Dar od dodavatele politickým stranám
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice - dodatečné stavební práce Tm Stav, spol. s r.o.
IČO: 48399477
Dar od dodavatele politickým stranám
Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů III. Facilita Cz, s.r.o.
IČO: 24768022
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku