Státní firmy2012-2014

Hodnoceny jsou státní a městské společnosti s více než 10-ti zakázkami v daném období.

Počet zadavatelů 64
Průměrný zindex 64
Období 2012 - 2014
Objem zakázek 771 808 176 032,- Kč

Úplný žebříček

# Zadavatel Vyjádření zadavatele zIndex
1. Lesy České republiky, s.p. Vyjádření zadavatele 88
Čepro, a.s. 88
3. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 77
Diamo, státní podnik 77
5. Správa Národního parku Šumava 76
Vop Cz, s.p. 76
7. Lesy hl.m. Prahy 75
Technické služby Zlín, s.r.o. 75
Tepvos, spol. s r.o. 75
Povodí Labe, státní podnik 75
11. Želivská provozní a.s. 74
Povodí Odry, státní podnik 74
Správa Pražského Hradu 74
14. Chevak Cheb, a.s. 73
Dopravní podnik města Brna,a.s. 73
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 73
17. Povodí Moravy, s.p. 72
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 72
Český metrologický institut 72
20. Letiště Praha, a. s. 71
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 71
22. Mero Čr, a.s. 70
Česká pošta, s.p. 70
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 70
25. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 69
České dráhy, a.s. 69
Povodí Vltavy, státní podnik Vyjádření zadavatele 69
28. Lom Praha s.p. 68
Dopravní podnik Ostrava a.s. 68
Technické služby města Olomouce, a.s. Vyjádření zadavatele 68
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. 68
32. Letiště Ostrava, a.s. Vyjádření zadavatele 67
Severočeské doly a.s. 67
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí 67
35. Technické služby Opava s. r. o. 66
Centrum výzkumu Řež s.r.o. 66
Brněnské komunikace a.s. 66
Technické sítě Brno, akciová společnost 66
Pražská informační služba 66
40. Silnice Lk a.s. 65
Ostravské komunikace, a.s. 65
Povodí Ohře, státní podnik Vyjádření zadavatele 65
43. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (řlp Čr, s.p.) 64
Vojenské lesy a statky Čr, s.p. 64
45. Čd Cargo, a.s. 62
Sportovní areály města Kladna s.r.o. 62
47. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 61
48. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 60
Český Rozhlas 60
50. Státní Tiskárna Cenin, státní podnik 59
Revmatologický Ústav 59
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 59
53. Česká Televize 58
Čez, a. s. 58
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 58
56. Severočeská vodárenská společnost a.s. 57
57. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 56
58. Ústav organické chemie a biochemie Av Čr, v. v. i. 55
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost Vyjádření zadavatele 55
60. Zoologická zahrada hl. m. Prahy 54
61. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 53
Vojenský technický ústav, s.p. 53
63. Čeps, a.s. 52
64. Čez Distribuce, a. s. 21