Státní správa2012-2014

Hodnoceny jsou orgány státní správy a jejich podřízené příspěvkové organizace s více než 10-ti zakázkami v daném období.

Počet zadavatelů 92
Průměrný zindex 64
Období 2012 - 2014
Objem zakázek 366 858 079 134,- Kč

Úplný žebříček

# Zadavatel Vyjádření zadavatele zIndex
1. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 78
2. Státní pozemkový úřad 77
Úřad vlády České republiky 77
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 77
5. Úřad práce České republiky 75
Centrum pro regionální rozvoj Čr 75
7. Česká Národní Banka 74
Česká agentura na podporu obchodu 74
Česká školní inspekce 74
10. Správa státních hmotných rezerv 73
Ministerstvo pro místní rozvoj 73
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 73
Česká geologická služba 73
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 73
15. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Vyjádření zadavatele 72
Státní úřad inspekce práce 72
17. Armádní Servisní, příspěvková organizace 70
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 70
Státní veterinární správa 70
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 70
Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy 70
22. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 69
Ministerstvo životního prostředí 69
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 69
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Vyjádření zadavatele 69
Ministerstvo vnitra Vyjádření zadavatele 69
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Vyjádření zadavatele 69
28. Česká rozvojová agentura Vyjádření zadavatele 68
29. Státní ústav pro kontrolu léčiv 67
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 67
Národní bezpečnostní úřad Vyjádření zadavatele 67
Vězeňská služba České republiky 67
Technologická agentura Čr Vyjádření zadavatele 67
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 67
Záchranný útvar Hzs Čr 67
36. Uměleckoprůmyslové museum v Praze 66
Národní památkový ústav 66
Česká Centrála Cestovního Ruchu 66
Ústavní soud 66
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 66
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 66
Ministerstvo kultury 66
43. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 65
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 65
45. Český úřad zeměměřický a katastrální 64
Ministerstvo zahraničních věcí 64
Státní fond životního prostředí České republiky 64
Ministerstvo zemědělství Vyjádření zadavatele 64
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 64
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 64
51. Správa Národního parku České Švýcarsko 63
Státní zemědělský intervenční fond 63
Národní Technické Museum 63
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 63
Český hydrometeorologický ústav 63
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 63
Český statistický úřad Vyjádření zadavatele 63
58. Ministerstvo spravedlnosti 62
Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest 62
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 62
61. Ministerstvo zdravotnictví 61
Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 61
Ředitelství silnic a dálnic Čr 61
64. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 60
Probační a mediační služba 60
Národní knihovna České republiky 60
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 60
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 60
69. Česká republika - Kancelář Senátu Vyjádření zadavatele 59
Ministerstvo financí 59
Fond dalšího vzdělávání 59
72. Česká správa sociálního zabezpečení Vyjádření zadavatele 58
Centrum služeb pro silniční dopravu 58
Generální ředitelství cel 58
Ministerstvo práce a sociálních věcí 58
76. Ministerstvo průmyslu a obchodu Vyjádření zadavatele 57
Národní Divadlo 57
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 57
79. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 56
Energetický regulační úřad 56
Český telekomunikační úřad Vyjádření zadavatele 56
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 56
83. Správa úložišť radioaktivních odpadů 55
Národní Muzeum 55
Nejvyšší kontrolní úřad 55
86. Generální finanční ředitelství 54
87. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 53
Národní galerie 53
Ministerstvo obrany 53
90. Ministerstvo dopravy 51
91. Národní technická knihovna 49
92. Státní fond dopravní infrastruktury Vyjádření zadavatele 38