Části Prahy2013-2015

Hodnoceny jsou městské části s více než 10-ti zakázkami v daném období. Menší hodnoceny nejsou, protože srovnání takto malých vzorků nemá dostatečnou vypovídací schopnost.

Počet zadavatelů 20
Průměrný zindex 69
Období 2013 - 2015
Objem zakázek 37 014 728 663,- Kč