„Jsme výzkumníci z Univerzity Karlovy. Připravili jsme systém pro hodnocení veřejných zakázek jménem zIndex. Pomocí něj umíme zhruba měřit, jak dobře města zadávají veřejné zakázky.”

Opravdu? Jak to funguje?

Při hodnocení úřadu vycházíme z tvrdých dat o jeho zakázkách za poslední tři roky. Z nich počítáme 11 ukazatelů pokrývajících různé fáze zakázky od vypsání po plnění - například kolik firem se o zakázky uchází, nebo jestli se zakázky moc často neruší (detaily najdete v Dokumentaci). zIndex i jeho ukazatele nabývají hodnoty mezi 0 (nejhorší) a 100 (nejlepší).

Co to vlastně měříte? Korupci?

Ne, zIndex neumí změřit korupci ani plýtvání. Vysoká hodnota zIndexu ale znamená, že je pro ně menší prostor. Měříme totiž dobrou praxi – jestli zakázky odpovídají mezinárodně uznávaným "pravidlům slušného chování", jak je například popisuje OECD, EU nebo Transparency International. Pokud má zadavatel nízký zIndex, neznamená to, že krade, ale že by měl vysvětlit, proč se od dobré praxe odchyluje. K tomu má prostor přímo na tomto webu, pod svým hodnocením.

A komu tím prospějete?

Pravidelným hodnocením výsledků zakázek chceme dát veřejnosti i profesionálům nástroj pro sledování vývoje úřadu, města, nemocnice nebo státního podniku v čase. zIndex sice zdaleka nedokáže změřit všechno, do veřejné debaty ale může přinést alespoň základní čísla – a motivovat zadavatele k snaze o zlepšení.